Annons
X
Annons
X

Ännu ett miljonavtal i Vattenfall

Ytterligare en fallskärm på drygt 20 miljoner håller på att lösas ut för en tysk tidigare hög chef i Vattenfall, utöver de 90 miljoner i fallskärmar under fyra år till tre tyska chefer som det rapporterades om i helgen. Nu försvarar sig den svenska energijätten med att avtalen bara följer tysk praxis.

YTTERLIGARE EN HÖG CHEF I TYSKLAND MED MÅNGMILJONFALLSKÄRM

Vattenfall har på fyra år betalat ut sammanlagt 90 miljoner kronor i avgångsvederlag till tre tyska chefer. Bland annat fick den före detta vice vd:n, Hans-Jürgen Cramer, en fallskärm på 20,9 miljoner kronor efter att bara ha arbetat i fem månader. Det skrev Sydsvenska Dagbladet i helgen.

Slutnotan kan dock bli betydligt högre. En tysk chef vars fallskärm håller på att lösas ut är Reinhardt Hassa som var chef för affärsenheten gruvdrift och elproduktion. Han slutade den sista juni i fjol och får, trots att han inte arbetar, cirka 6,5 miljoner kronor om året till och med 2013. Det strider mot statens riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare eftersom ett avgångsvederlag högst får motsvara 18 månadslöner.

Enligt riktlinjerna får pensionsåldern inte heller understiga 62 år, men Reinhardt Hassas avtal ger rätt till förtidspension från 59 års ålder. Som Vattenfall konstaterar i årsredovisningen finns det dock ingen anledning för honom att gå i pension ännu eftersom Reinhardt Hassa, som är 59 år, har lön fram till sin 62-årsdag tack vare det generösa avgångsvederlaget.

Annons
X

Reinhardt Hassas avtal säger att lön som han får från annat håll efter det han slutar i Vattenfall ska avräknas mot avgångsvederlaget. Om Hassa däremot väljer att inte arbeta kommer Vattenfall totalt ha betalt ut 22,6 miljoner kronor under de tre och ett halvt år han inte arbetat.

Det är inte bara Reinhardt Hassa som omfattas av generösa villkor. Ytterligare högt uppsatta chefer har liknande fallskärmar. De har avtal som löper ut under 2013 och årslöner på mellan 2,6 och 5,6 miljoner kronor.

Som förklaring till den låga pensionsåldern och de höga avgångsvederlagen skriver Vattenfall i sin årsredovisning att det är tysk praxis. Vattenfall vill inte förhandla om anställningsavtalen eftersom det enligt bolaget skulle bli för dyrt.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Finansmarknadsminister Peter Norman, säger till TT att han inte kände till de tre stora avgångsvederlagen på sammanlagt 90 miljoner.

  –Det hade jag inte kunskap om sedan tidigare. Jag konstaterar att det finns en praxis i Tyskland att man anställer folk på fem år. Då gäller det att vara noga i sitt val av medarbetare så att personerna stannar i fem år, har man misslyckats som man gjort här blir det väldiga avgångsvederlag, säger Peter Norman.

  Han säger också till att statens riktlinjer för avgångsvederlag på högst 18 månader inte riktigt biter på tysk anställningspraxis.

  Den tyska bolagskoden som togs fram på uppdrag av det tyska justitiedepartementet 2002 är dock inte helt olik de svenska statliga riktlinjerna när det gäller avgångsvederlag. Enligt koden som är en rekommendation, och alltså inte bindande, ska ett avgångsvederlag inte överstiga två årslöner.

  Huruvida Vattenfall får avvika från riktlinjerna i fallet med dotterbolagen ska ägaren, det vill säga staten, ta ställning till på stämman den 27 april. Socialdemokraternas näringspolitiska talesperson, Lars Johansson, är klar över hur han tycker regeringen ska agera:

  –Min spontana reaktion är att jag inte tycker att man ska göra undantag, säger Lars Johansson och fortsätter:

  –Det här är ju en verksamhet som har funnits under flera år och även om Peter Norman säger sig inte ha känt till detta har regeringen rimligen känt till det eftersom man har ansvarat för Vattenfall sedan hösten 2006.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X