Ännu ett angrepp på den svenska modellen

Under strecket
Publicerad
Annons

I gårdagens SvD hade höger- debattörerna Gunnar Strömmer och Clarence Crafoord en debattartikel, där de ännu en gång angriper den fackliga verksamheten. De bägge herrarna arbetar som jurister vid något som kallas Centrum för rättvisa och där är den före detta ordföranden i Moderata ungdomsförbundet Gunnar Strömmer en av de ledande personerna. Stiftelsen Centrum för rättvisa har beskrivits som en nyliberal juridisk stiftelse inom Timbro-nätverket och har fått över 300 miljoner kronor i stöd från Svenskt Näringsliv.

Det som Strömmer och Crafoord nu för fram ska ses i ett större perspektiv. Under flera år har Svenskt Näringsliv på olika sätt angripit den svenska modellen och försökt att försvaga fack-föreningsrörelsen och kollektiv- avtalen. Det man inte lyckas med i den allmänna debatten försöker man få igenom via juridiken och domstolarna. Det är inte så att man månar om de enskilda företagen, utan här handlar det om att till vilket pris som helst få igenom sin nyliberala politik.

Annons
Annons
Annons