Annons
X
Annons
X

Ännu en vd får gå

Att Anna-Stina Nordmark Nilsson får sluta som vd för Företagarna kommer inte som någon direkt överraskning. Hon har skaffat sig en egen profil och kontakter i medierna vilket stuckit många i ögonen. Nu ska Företagarna vända sig inåt och studera navlarna, men till vilken nytta?

(uppdaterad)

PERSPEKTIV FÖRETAGARNA

I snitt har Företagarna bytt vd vart fjärde år sedan organisationen fick sitt nuvarande utseende 1991 och nu har det gått fyra år sedan hennes företrädare, Gunvor Engström, ombads lämna chefsrummet.

Under sina fyra år hann både Gunvor Engström och nu senast Anna-Stina Nordmark Nilsson med att ge Företagarna en profil och man kan misstänka att det också är just det som är problemet. Företagarna är en organisation med 70000, oftast mycket egensinniga, företagare, vana att få det som de själva vill, det är ju därför de är företagare och entreprenörer. Och oftast vill de ha ut helt olika saker av sin intresseorganisation. Det ska fan vara direktör i den organisationen.

”Anna-Stina har, som ingen kunnat undgå, mycket framgångsrikt drivit Företagarnas utåtriktade arbete. Hon har fått upp småföretagarens frågor på agendan och blivit en viktig röst, inte minst medialt. Men Företagarna står inför nya utmaningar och har ett starkt behov att samla de interna krafterna. Därför har vi kommit överens om att organisationen behöver någon som vill och kan fokusera mer på de interna frågorna.”

Annons
X

Så skriver Företagarna ordförande Jens Spendrup i det pressmeddelande där han talar om att Anna-Stina Nordmark Nilsson får kicken. Men bakom formuleringarna mer än anar man vad det hela handlar om; Hon har fått för stor uppmärksamhet i medierna, större än ordföranden själv och framför allt större än någon av de 70000 medlemmarna.

Vad nästa vd ska göra framgår av Jens Spendrups uttalande. Nu ska Företagarna vända sig inåt och ”fokusera på de interna frågorna”. Om det handlar om att hålla ordning i leden och skapa en gemensam bild av vad medlemmarna vill att Företagarna ska prioritera lär nästa vd-period bli kortare än fyra år. Med 70000 starka viljor och ungefär lika många idéer om hur man ska ”skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige” är uppdraget utomordentligt trixigt.

En annan fråga som medlemmarna måste ställa till sin ordförande är vad Företagarna ska vara till för om det inte ska vara att påverka opinionen i Sverige och därmed politikerna att bli mer företagarvänlig. Ett sätt är att via medierna skapa uppmärksamhet och peka på problem, ett annat är att genom lobbying påverka andra samhällsorgan, skolor och politiker direkt.

Företagarna behövs som en röst som företräder de mindre företagen i Sverige. Praktiskt taget alla samhällsfrågor berör de mindre företagen på helt andra sätt än de påverkar storföretagen och att de blir belysta är viktigt både för företagen själva och för samhällsdebatten.

Att vända blicken neråt och börja studera navlarna förändrar knappast företagarklimatet i Sverige. Däremot skapar det utrymme för alla företagare (och de är många, kan vi lova) som tycker att föreningsfrågor, valkommittéer, möten, paragrafskrivande och bakdanteri är väsentliga delar av verksamheten.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X