Aktieanalys

Daniel Zetterberg: Ännu en digital kalldusch från Intellecta

Konsultbolaget Intellecta kommer för andra gången på drygt ett års tid med en tung vinstvarning som tar luften ur aktien. Affärsområdet Digital visar sig alltmer vara slagigt och instabilt. Att åter nå hög tillväxt och tvåsiffriga marginaler känns avlägset. Även om aktien med lite vilja ser billig ut lär förtroendet för ledningen på nytt vara utraderat under den närmsta framtiden. Vi tycker man kan undvika aktien och slopar köprådet.

Turerna har varit många kring konsultbolaget Intellecta (börskurs 23,50 kronor 21/9) och vi har skrivit om aktien vid flera tillfällen (sök på Intellecta i Analysarkivet så hittar du allt).

Intellecta kategoriseras lämpligen som en turn-around kandidat där återhämtningen bygger på två komponenter:

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X