Annons

Ännu är det inte helt kört

Det är inte kört. Om vi satsar på det som bevisligen fungerar och bryter med de strategier som inte gör det, kan många av millenniemålen fortfarande uppnås, menar Olav Kjörven på FN:s utvecklingsprogram.

Under strecket
Publicerad

På flera sätt har millenniemålen varit en framgång. Många länder, världen över, har gjort dem till en integrerad del i sin fattigdomsbekämpning och nått stora framsteg.

Erfarenheterna och kunskaperna om vilka insatser som leder till resultat finns alltså. För att klara att uppnå målen till 2015 gäller det att dra slutsatserna av dem och bryta med det som inte funkar, konstaterar FN i en sidorapport kring millenniemålen.

Annons
Annons
Annons