X
Annons
X

Annika Billström, socialdemokraterna

Vision för Stockholm?

– Vi socialdemokrater har en idé om Stockholm som innebär att vi tar språnget att bli en världsstad, där alla får plats. Vi tror att trygga människor vågar och att en utvecklad välfärd och en stark tillväxt hör ihop. Vi vill fortsätta bygga ett Stockholm där alla människor ges möjligheter att förverkliga sina drömmar, där vi tar ansvar för varandra och där alla som behöver får nya chanser. Om vi ska nå denna vision krävs ledarskap, mod och beslutskraft. Vi har startat reformarbetet den här mandatperioden, nu vill vi gå vidare.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X