Annons

Ove Bring:Annan delar Hammarskjölds moraliska patos

Precis som Dag Hammarskjöld på sin tid drivs dagens FN-chef Kofi Annan av en inre kompass och viljan att realisera en internationell moral. 100-årsminnet av Dag Hammarskjölds födelse uppmärksammas med en rad böcker och utställningar.

Publicerad

FN:s andre generalsekreterare (1953-1961) Dag Hammarskjöld tillträdde vid en tidpunkt då det kalla kriget närmast lamslagit FN som organisation. Ändå var våren 1953 en tid av hopp om utrikespolitisk islossning. Koreakriget gick mot sitt slut, Josef Stalin hade avlidit och USA hade fått en ny president. Hammarskjöld skulle förstå att utnyttja dessa positiva konjunkturer. Han framstod snart som en unik internationell personlighet som lyckats injicera en dos av moraliskt ledarskap i maktpolitikens värld.

Som generalsekreterare definierade han sin roll på ett expansivt sätt genom en kreativ tolkning av FN-stadgan. Personlig och tyst diplomati utövades och preventiv diplomati förespråkades. Framgångarna uteblev inte. Suezkrisen löstes genom en innovation – skapandet av de fredsbevarande operationerna. Generalsekreterarämbetets oberoende ställning försvarades och organisationens integritet hävdades. Hammarskjöld formade bilden av ett dynamiskt FN och skulle ta ett steg från traditionell mellanstatlig samlevnad till institutionellt nyskapande samarbete. FN-stadgans rättsliga principer från 1945 låg fast, men organisationens arbetsmetoder borde hela tiden utvecklas för att svara mot tidens krav. Hammarskjölds vision om FN som något mer än ett forum för de mäktiga staternas intressepolitik gav organisationen trovärdighet. Den internationella journalistkåren lät sig imponeras. Uttrycket ”Leave it to Dag!” myntades.

Annons
Annons
Annons