Annons

”Anna Odell ger alla psykiskt sjuka hopp”

Anna Odell har genom sitt sakliga sätt att debattera, bidragit till att ge alla med allvarlig psykisk sjukdom hopp: det är möjligt att efter en psykos återinträda i innanförskapet, där de ”tills vidare normala” vistas. Och hon har visat att konsten fortfarande kan vara en samhällspåverkande kraft, skriver Åsa Moberg och Torsten Kindström.

Publicerad

Anna Odell rekonstruerade i vintras ett sjukdomstillstånd för att belysa vårdens hantering av tvång och våld mot patienter. Hon blev bönhörd. Artiklar och tv-program om psykvården kommer inte i närheten av Odells genomslag i media och politik. Socialstyrelsen medgav nyligen att man inte har något grepp om vad som händer i tvångsvården. Riksrevisionen (RR) levererade i juni en kritisk rapport om psykiatrin - ”torra” fakta som inte får något genomslag.

Psykisk ohälsa har samhällsekonomiska konsekvenser, slår RR fast. En del onödiga eller onödigt långvariga sjukskrivningar beror på brister i vården. Även anhöriga och närstående får försämrad hälsa eller arbetsoförmåga när den offentliga vården inte fungerar. Antalet vårdplatser inom heldygnsvården har minskat med nästan femtio procent sedan 1995. En konsekvens är att nära hälften av dessa vårdplatser numera upptas av tvångsvårdade patienter. Det gör vårdmiljön skrämmande för patienter och personal. Suicidnära vill inte utsättas för sådan vård. År 2008 hade nästan 190 000 personer med psykiska diagnoser statligt stöd (sjuk- och aktivitetsersättning), 21,6 miljarder kronor, överpris för en vård som inte fungerar.

Annons
Annons
Annons