Anmärkningsvärt att Bildt avvisar ÖB:s analys

Under strecket
Publicerad
Annons

Den senaste tidens turbulens kring det svenska försvaret har blottlagt en märklig politisk spricka, där utrikesminister Carl Bildt tar avstånd från överbefälhavare Håkan Syréns argument om att utvecklingen i Ryss­land har blivit allt mer svår­bedömd.

I en annan politisk miljö än den svenska skulle detta ha lett till att ÖB valt eller förmåtts att lämna sin post. I Sverige kommer så inte att ske, och det av ett mycket enkelt skäl.

Annons
Annons
Annons