Annons
X
Annons
X

Anmälningarna rasar in mot kritiserad elmäklare

I juli 2014 tog Konsumentombudsmannen elmäklaren Baraspara till domstol. Nästan två år senare har förhandlingarna ännu inte startat. Samtidigt fortsätter anmälningarna mot bolaget, som numera kallar sig Sumer, att strömma in till Konsumentverket.

Sumers (fd Baraspara) vd Eva-Lotta Persson.

Sumers (fd Baraspara) vd Eva-Lotta Persson. Foto: Patrik Lundin & Sumer

Det var efter ovanligt många anmälningar mot Baraspara, nu kallat Sumer, som Konsumentombudsmannen i juli 2014 tog bolaget till marknadsdomstolen. Men domstolsprocessen satte inte stopp för anmälningarna.

Nästan två år senare har fortfarande ingen dom kommit i fallet. Förhandlingarna väntas starta först i slutet av april i år.

Under tiden som startdatumet för förhandlingarna har senarelagts har över 130 anmälningar mot bolaget registrerats av Konsumentverket. Samtidigt har tre tvister behandlats av Allmänna reklamationsnämnden.

Annons
X

De som i år har hört av sig till Konsumentverket med anledning av bolaget har klagat på oskäliga avtalsvillkor och vilseledande marknadsföring via telefon.

"Telefonförsäljare anger att hen inte vill sälja något utan bara hjälpa mig att sänka mitt elpris. Mycket vilseledande, givetvis vill de sälja något", skriver en person som blivit kontaktad via telefon för att köpa Sumers tjänster.

Enligt processrådet Gunnar Wikström på Konsumentombudsmannen finns en uppenbar risk för att konsumenter har kommit i kläm på grund av att domstolsprocessen dragit ut på tiden.

– Så är det givetvis. Vi hade framställt ett interimistiskt yrkande om att fatta beslut inledningsvis för att förhindra bolaget att använda de här marknadsföringsmetoderna, men det fick vi inte gehör för, säger han.

Sumer kontaktar konsumenter via telefon för att värva dem till sin tjänst. Väl värvad får Sumer fullmakt att hantera konsumentens elavtal, det vill säga teckna elabonnemang för kundens räkning.

Sumer uppger nu att bolaget har drygt 300 000 medlemmar, för vilka de förhandlar fram avtalsvillkor som är bättre än dem som en enskild konsument får. I nuläget slussas merparten av kunderna till Mölndal Energi.

Liknande telefonförsäljning genomförs även av andra elmäklare och elhandelsbolag, men enligt Konsumentombudsmannen utmärker sig bolaget genom att använda sig av otillbörlig marknadsföring.

Konsumentombudsmannen har också kritiserat bolaget för att teckna avtal med elbolag åt kunder utan att först ha informerat kunderna. Det har gjort att kunderna inte har kunnat använda sin ångerrätt.

– Konsumenter har inte fått rätt information. De anser att de inte vill ha den tjänst som bolaget påstår att de har tecknat avtal för, säger Gunnar Wikström.

Eva-Lotta Persson tog över som vd för bolaget under sommaren 2015. Hon anser att anmälningarna till Konsumentverket – nu över 450 stycken sedan bolagets start 2010 – till stor del går att härleda till det externa bolag som har skött och fortfarande sköter delar av telefonförsäljningen.

Hon säger att Sumer sedan ett par månader tillbaka har börjat att sköta en del av telefonförsäljningen internt.

– För att få bättre koll ringer vi själva till konsumenter. Det gör vi för att det ibland har hänt att en säljare har agerat på ett sätt som inte är okej. Säljare kan exempelvis ha registrerat kunder utan att ha fått ett godkännande. Sådana fel upptäcker vi så det händer ju inget, men som konsument känner man ju att något har gått fel till, säger Eva-Lotta Persson.

När kommer all er telefonförsäljning att genomföras internt?

– Jag kan inte säga hur lång tid som det kommer att ta, men vi jobbar så snabbt som vi kan för att ha koll på hela processen. Vår målsättning och ambition är att ha noll anmälningar.

Hur ser du på att domstolsprocessen har tagit nästan två år?

– Av olika skäl som inte vi har kunnat påverka har processen dragit ut på tiden. Men vi är jätteglada att det nu väntas komma till ett avgörande.

Annons
Annons

Sumers (fd Baraspara) vd Eva-Lotta Persson.

Foto: Patrik Lundin & Sumer Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X