Angloamerikansk hjärntvätt i tv

Under strecket
Publicerad
Annons

Det tycks finnas en fredad zon i Sverige dit påbuden om mångkultur inte når - och fredad i den meningen att ytterligt få bryr sig om att bråka om saken. I stort sett är det tigande tyst. Man undrar verkligen varför?

Men det finns ett lysande undantag; hans namn är Gustav Korlén, pensionerad professor i tyska. I två och ett halvt år har han ägnat sin höga ålders möda åt att dagligen registrera Sveriges Televisions utbud, en granskning som gått ut på att föra statistik över antalet program från den angloamerikanska världen för en jämförelse med antalet program på de centraleuropeiska huvudspråken tyska och franska. I stort sett, vilket han fann tidigt, är ställningen 90 procent för de angloamerikanska mot 10 för de tyska och franska. Detta retade professor Korlén. Han tillskrev SVT:s ansvariga och de svar han fick retade honom ännu mer varför granskningen trappades upp.
Varför, är Korléns fråga, skall just SVT stå i spetsen för en kulturförmedling med så skriande slagsida? Hur kan det komma sig att public service-företaget SVT så flagrant kan tillåtas diskriminera övriga Europa - och vårt behov av övriga Europa?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons