Annons

Angleterre var namnet på Cendrars tid

Publicerad

I sin artikel om Blaise Cendrars mytiska ”Legenden om Novgorod” (13/11) skriver Gunnar Harding att den text som dök upp för tolv år sedan innehåller en anakronism: där nämns nämligen Hôtel d’Angleterre i S:t Petersburg, som skulle ha fått sitt namn först 1925, det vill säga långt efter diktens tillkomst.

Uppgiften är hämtad från en fransk avhandling men är oriktig. Det stämmer visserligen att hotellet fick namnet Angleterre 1925, men så hade det hetat från början. Efter att 1919 ha döpts om till International återfick det 1925 sitt ursprungliga namn. Vid den tid som Cendrars skall ha skrivit sin dikt, 1907, hette hotellet således Angleterre eller, på ryska, Anglija.

Annons
Annons
Annons