Annons

Carl-Johan Malmberg:Ångestfylld Mahler tog upp kampen mot Beethoven

Mahler och Beethoven.
Mahler och Beethoven. Foto: REX

Det skulle dröja sextio år innan någon vågade tävla med Beethovens nionde symfoni.

Under strecket
Publicerad

Vad händer med den västerländska konsten under romantiken? Jo, den blir friare i sina former, personligare, känslosammare. Men den blir också anspråksfullare. Den vill förändra: sina mottagare, sitt samhälle, sin upphovsman, till det inre och till det yttre. Mycket beror på att kristendomen retirerar. Konstnären blir alltmer en nyskapande gud, en idé som spirat i skymundan ända sedan renässansen men som nu, hos diktarna, målarna, musikerna, blommar ut i full kraft. Konstnären gestaltar inte bara det befintliga utan låter sin konst låta sådant som dittills inte funnits träda fram.

Inget verk är väl en bättre sinnebild för en sådan radikalitet än Beethovens nionde symfoni från 1824. En resa i tid och rum som slutar i den – för symfonigenrens del – unika föreningen av musik och ord. Ett verk med enorma anspråk, men som också infriar dem. När vi hör tonsättningen av Schillers ode ”An die Freude”, verserna om glädjens gudomliga gnista som tar människorna i besittning och gör oss alla till bröder, sker just detta i det ögonblick vi hör musiken. Världen blir ny.

Annons
Annons
Annons