Annons

Jöran Mjöberg:Anfall från ovan ingen ny plåga

Angreppet från luften blev den plågade 1900-talsmänniskans främsta erfarenhet av maktlöshet och skräck. Men litteratur- och konsthistorien ger flera tidigare exempel på hur övermakten angripit ovanifrån. Av Jöran Mjöberg

Publicerad

Det förflutna 1900-talet var inte bara ett teknikens århundrade som inget tidigare utanockså ett krigens sekel, i Europa, i Asien och i Afrika. l krigets tjänst utvecklades särskilt flyget, som i dag upplevt hundraårsminnet av sitt första framträdande.

Flyget kom ju att bli en skräck för civilbefolkningarna i länder som dragits in i krigshandlingar.

Annons
Annons
Annons