Annons

Ändrade villkor är nödvändigt

UTLANDSPLIKT Försvaret behöver kunna använda alla officerare för att lösa alla sina uppgifter, både inom och utom landet. Därför är det glädjande att de allra flesta beslutat sig för att stödja de nya avtalen, skriver försvarsminister Sten Tolgfors.

Publicerad

Försvarsmakten ska enligt riksdag och regering lösa sina uppgifter med samma förband, oavsett var insatser behöver göras. Förbanden i den nya insatsorganisationen ska vara användbara för försvarets alla uppgifter.

Försvaret av Sverige sker inte längre med värnpliktsförband, användbara endast innanför landets gräns när konflikten väl har kommit hit. Försvaret ska med högkvalitativa anställda förband försvara Sverige i Sverige, men också kunna göra insatser för att hindra att kriser och konflikter når Sveriges gränser.

Annons
Annons
Annons
Annons