Annons
X
Annons
X

Ändrade spelregler slår ut nya lärare

Regeringen har ändrat spelreglerna för Sveriges lärarstudenter utan att ta ansvar för konsekvenserna. Duktiga, välutbildade lärare får inte den utbildning de är lovade och riskerar att utestängas från arbetsmarknaden. Sveriges förenade studentkårer, Lärarförbundet student och Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening uppmanar nu regeringen att göra om sin läxa.

BRÄNNPUNKT | LÄRARE

2011 var det största och mest omfattande reformåret någonsin för den svenska lärarutbildningen. Regeringen introducerade en ny lärarutbildning och en lärarlegitimation. Stora reformer med stora konsekvenser för studenterna. Det är positivt med ambitioner om höjd kvalitet i skolan men i den rasande reformtakten har regeringen offrat dem som formar framtidens skola – lärarstudenterna.

I och med införandet av lärarlegitimationen ställdes kravet att alla nyexaminerade lärare ska gå en introduktionsperiod på ett år. De lärarstudenter som i dag utexamineras visste inte när de började sin utbildning att deras examen inte skulle räcka för att fullt ut få utöva läraryrket.

Under introduktionsperioden ska lärarstudenten även erbjudas en mentor men i dagsläget finns ingen garanti för att det kommer finnas lärare som är villiga eller lämpliga att ställa upp. I dagens läge är det en orimlig ekvation att hitta lämpliga mentorer till de 8 000 nya lärare som examineras varje år.

Annons
X

Den missmatchning som uppstått mellan lärarutbildningens innehåll och de förändrade spelreglerna på arbetsmarknaden är ett annat problem i reformernas bakvatten. De lärarstudenter som är kvar i det gamla systemet får svårare att hitta praktikplatser under utbildningen och anställning efter examen. Om studenternas behörighet inte matchar innehållet i en stor del av tjänsterna på landets skolor – hur skall de då kunna få jobb?

Jan Björklunds statssekreterare för skolfrågor, Bertil Östberg, sa i december till Sveriges Radio att problemen som har uppmärksammats ”inte finns” – men vi vet att de är en verklighet som många lärarstudenter lever i. Regeringen måste erkänna bristerna i de reformer som genomförts och agera kraftfullt för att rätta till de misstag som har begåtts.

Lösningar, som svarar mot reformernas kvalitetsambitioner och uppfyller de rimliga förväntningarna som lärare och lärarstudenter har, måste till nu. Endast då kan vi lyckas med att möta skolans framtida utmaningar.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  CAMILLA GEORGSSON

  ordförande, Sveriges förenade studentkårer

  MARKUS LINDGREN

  ordförande Lärarförbundet student

  FRIEDRICH HEGER

  ordförande Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X