Annons

”Svenskarna överskattar nivån på vinsterna”

Vinster i välfärden har blivit ett politiskt slagträ och retoriken har blivit viktigare än fakta. Trots den intensiva debatten är allmänheten till stora delar oinformerade om vinstnivåer och effekter av vinstbegränsningar, visar en ny Sifoundersökning. Det skriver Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund, Entreprenörskapsforum.

Under strecket
Publicerad

Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund

Foto: Pressbilder

Gruppen 65–79-åringar värdesätter valfrihet inom äldreomsorgen högre än övriga åldersgrupper, skriver artikelförfattarna.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Vinsternas vara eller icke vara i skola, vård och omsorg har debatterats häftigt under det senaste året, inte minst mot bakgrund av Ilmar Reepalus utredningsförslag som i praktiken innebär ett vinstförbud. Utredningen kan närmast ses som ett beställningsuppdrag och inte en allsidig och objektiv granskning av olika alternativ. De rekordmånga remissvaren har också riktat stark kritik mot utredningsförslaget.

Kontroversen kretsar huvudsakligen kring frågan om vinster är förenligt med, eller står i motsats till, tillhandahållandet av välfärdstjänster av hög kvalitet. En starkt bidragande orsak till motsättningen är naturligt­vis de tidigare skandaler inom välfärds­sektorerna som fått stor massmedial uppmärksamhet. Vissa debattörer menar att vinster i möjligaste mån bör begränsas eller till och med förbjudas, medan andra menar att vinster utgör en självklar kompensation till entreprenörer och företagare för de risker, uppoffringar och arbete som följer med deras verksamhet. Samtidigt förefaller vinstbegränsningar eller vinstförbud ha ett starkt stöd hos allmänheten.

Annons
Annons
Annons