Annons
X
Annons
X

Andra veckan i Breivik-rättegången

Rättegången mot massmördaren Anders Behring Breivik fortsatte i Oslo tingsrätt på måndagen. SvD:s Mikaela Åkerman och Karin Thurfjell direktrapporterade och svarade på frågor.

[object Object]
Anders Behring Breivik i rätten på måndagen. Foto: AP

SVD I OSLO

Karin Thurfjell: Nu är SvD:s direktrapportering slut för idag, men vi fortsätter imorgon igen när rättegången drar igång igen klockan nio.

16:55, 23 april 2012

bo: fängelse blir väl 21 år? ute på 15? psykvård kan bli permanent på sjukhus eller? är väl därför han vill va friskförklarad?

Annons
X

Karin Thurfjell: Han kan dömas till förvaring efter att fängelsestraffet är slut, om han anses som samhällsfarlig och det finns risk att han återfaller i brott. Därför kan han i praktiken sitta hur länge som helst även om han döms till fängelse och inte vård.

16:55, 23 april 2012

Fredrik: Både försvar och åklagare försöker få honom förklarad tillräknelig, rätt? Så på vilket sätt skiljer sig deras frågor? Om både åklagare och försvar försöker få honom friskförklarad, vem för rösten för motsatsen?

Karin Thurfjell: Åklagarna har varken låst sig sig vid tillräknelig eller inte tillräknelig i åtalet.

16:50, 23 april 2012

Per-Filip: Hur behandlas Breivik utanfør rættsalen? I fængelse? hækte?

Karin Thurfjell: Han förs till Ila-fängelset när han inte är i rätten.

16:47, 23 april 2012

Helena: Varför rapporterar ni så detaljerat exakt allt han säger? För honom är det ”Mission completed” att få ut hela sitt budskap. Det är ju precis vad han ville med dådet och det ni också ger honom. Demokrati eller inte - Vissa saker är inte bra att sprida och oetiskt mot de drabbade och resten av världen!

Mikaela Åkerman: En del tycker att vi skriver ut för lite, andra som du, för mycket. Det är en svår balansgång som SvD:s redaktionschef skrivit mer om på sin blogg som du kan läsa här: http://blog.svd.se/redaktionschefsbloggen/

16:44, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Presskonferensen är nu avslutad.

16:41, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Målsägarbiträdet Siv Hallgren säger att många drabbade ville att Breivik skulle be om ursäkt. Andra menar att det inte spelar någon roll.

16:40, 23 april 2012

Erik: Kan Breivik dömas för mord på de ungdomar som dog pga drunkning, alltså där han själv inte utdelade den dödande handlingen direkt?

Karin Thurfjell: En av dödsoffren på Utöya dog av drunkning, och Breivik har åtalats för mord också på det offret. Ytterligare en person dog när han föll från en klippa när han försökte fly från Breivik. Också det dödsfallet har Breivik åtalats för.

16:39, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: När det är biståndsadvokaternas tur att svara på frågor säger Mette Yvonne Larsen att hon inte upplever att hon fick svar på alla sina frågor i dag. Hon menar att det är många drabbade som vill ha svar på sina frågor, men att de också har förståelse för att det kan bli för mycket detaljer.

16:38, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Lippestad får frågan om försvaret kommer att ge Breivik några råd ifall de två rättspsykiatrikerna som kritiserats för sin rapport ber att få ställa fler frågor till Breivik om barndomen. Han svarar att de pratat om hans barndom flera gånger, och kommit fram till att om målet är att han ska anses som tillräknelig, inte bör svara på dessa frågor. Lippestad vill inte utveckla varför.

16:31, 23 april 2012

Ali: Finns det någon med utländsk härkomst bland nämndemän/domare/målsägarbiträden/åklagare? Om inte, är det ett medvetet val eller en slump?

Karin Thurfjell: Nämndemän i Norge får anmäla sig som frivilliga, sen är det lottning om vilka som ska vara med i vilket mål, men frågas först ut av domstolen för att se om något hindrar att de sitter med i det aktuella målet. Vad gäller övriga funktioner har man nog gått på kompetens, inte ursprung. Tingsrätten har varit mån om att processen ska skötas enligt samma regler som andra rättsprocesser i Norge. Jag känner inte till vilket ursprung de som medverkar har, vare sig nämndemän eller andra funktioner.

16:29, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Många frågor varför vi inte skriver ut allt som sägs i rättssalen. Bland annat av respekt för de anhöriga publicerar vi inte Breiviks förklaring ord för ord. Mer om hur vi har resonerat om bevakningen av rättegången går att läsa på redaktionschef Martin Jönsson blogg: http://blog.svd.se/redaktionschefsbloggen/

16:25, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Han säger att de inte haft några mer diskussioner om den hälsning Breivik gjorde de första dagarna, men sedan slutade med.

16:24, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Lippestad säger att försvaret har ett tydligt mål med rättegången: att Breivik ska anses som tillräknelig.

16:23, 23 april 2012

Nyfiken: Varför får Breivik tillgång till nyhetsmedier under rättegången, riskerar det inte att gynna hans svar och beteende?

Mikaela Åkerman: Sedan mediaförbudet hävdes i december har Breivik tillgång till tv och tidningar i cellen. Han kan även sedan i januari ta emot och skicka brev, samt ha besök. Han har inte lov att använda internet, men han kan be sina försvaren skriva ut exempelvis det som skrivs om rättegången.

16:22, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Försvaret får frågan om Breivik fått se bilder på alla han dödade, och Vibeke Hein Bæra bekräftar att han fått det.

16:21, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Nu är det försvarets tur att svara på frågor. Gier Lippestad säger att han inte haft tillfälle att prata med Breivik om den kritik som nu riktas mot den andra rättspsykiatriska utredningen, som kom fram till att han var tillräknelig.

– Vi får avvakta och se vad kommissionen kommer fram till, säger han.

16:20, 23 april 2012

Petra: Finns det några som har ställt sig bakom Breiviks attack i Sverige, t ex några nazistorganisationer eller rasistiska partier? Vad tycker nazisterna och de andra om Breivik och det som hände?

Karin Thurfjell: De flesta organisationer som Breivik hyllat i sitt manifest har tagit avstånd från hans manifest, och ingen organisation har gått ut och stött hans handlingar. Däremot är det minst en person, som intervjuats av norska Verdens Gang, som stöttar BReivik och brevväxlar med honom. Läs mer här: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/rettssaken/artikkel.php?artid=10073031

16:15, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Åklagarna säger att det givetvis är krävande att den åtalades tillräknelighet inte är fastslagen innan rättegången, men att de inte ser någon dramatiskt i den invändning som nu inkommit mot en av utredningarna.

16:15, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: SvD:s Björn Lindahl frågar åklagarna om de påverkas av att rättegången följs internationellt.

– Vi försöker att inte tänka så mycket på det, säger Ingela Bejer Engh.

16:13, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Åklagare Svein Holden säger att åklagarnas enda ambition med utfrågningen är att fråga om sådant som kan hjälpa till att avgöra Breiviks tillräknelighet. Han tycker inte man ska tolka in för mycket i varför de frågar mer om vissa saker än andra. Holden vill inte svara på frågan om det framkommit någon ny information under förhandlingarna.

16:09, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: De säger att det är ett känt problem att den åtalade har svårt att skilja på vad de minns och vad de har läst, med anledning av vad Breivik sa tidigare, och att de därför är noga med att ständigt fråga honom vad han utgår från när han berättar.

16:02, 23 april 2012

Frågvis: Varför kan kan man inte få en vanlig artikel i st f det här?

Karin Thurfjell: Det här är en direktrapport, som byggs på hela tiden. När presskonferansen avslutats gör vi om det till en vanlig artikel som du kommer att kunna läsa på Svd.se

16:00, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Åklagare Svein Holden och Inga Bejer Engh ska nu svara på pressens frågor. De får frågan om kritiken mot den andra rättspsykiatriska undersökningen påverkade dagens förhandlingar från deras sida på något sätt, men de svarar att den inte gjorde det. De fick besked på mejl under eftermiddagen.

15:59, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Förhandlingarna är alltså avslutade för i dag. Snart följer en presskonferens. SvD kommer att rapportera även från den.

15:52, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik förses med handfängsel och förs ut ur salen av polis.

15:45, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Domarna understryker också att det från och med nu är väldigt viktigt att man lyckas hålla tidsplanen. Därefter häver de rätten.

15:45, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Efter det meddelar domare Arne Lyng att den rättsmedicinska kommissionen riktat kraftig kritik mot den senaste rättspykiatriska undersökningen som kom fram till att Breivik var tillräknelig. De ställer sig bland annat frågande till att inte information om Breiviks barn- och ungdomsår inhämtats, och efterlyser en tilläggsförklaring från de ansvariga rättspykiatrikerna Aspaas och Tørrisen.

15:44, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Parterna får sedan ge sin syn på förfrågan. Åklagarna säger att de inte har några invändningar, medan försvaret motsätter sig begäran eftersom de inte tycker att ansiktsuttryckena är intressanta i sig. Även målsägarbiträdena säger att även om de har visst förståelse för pressen så vänder de sig emot förslaget med tanke på hur vittnena kan reagera. Ett besked kommer att meddelas innan rätten sätter sig i morgon, konstaterar domarna.

15:38, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Domare Wenche Elisabeth Arntzen kallar nu en pressrepresentant till vittnesbåset med anledning att det har kommit önskemål från NRK om att få lov att sända Breiviks reaktioner under vittnesmålen. Aftenpostens Harald Stanghelle förklarar varför man vill göra detta.

15:32, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Åklagaren Inga Bejer Engh frågar nu vad Breivik menade när han tidigare sagt att han ”knyter en identitet till en handling”. Hon frågar om Breivik fick en ny identitet efter 2006.

– Nej, svarar han, och med det får han lov att lämna vittnesbåset och sätta sig hos sina advokater igen.

15:23, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik får nu frågor om hans uppväxt. Bland annat om hans far var politiskt aktiv, vilket Breivik säger att han inte var, även om han var diplomat. Han säger sammanfattningsvis att han hade en bra uppväxt, och att det kanske är därför han sitter där han gör. Det märks att han inte är bekväm med ämnet.

– Det handlar inte om min barndom, konstaterar han.

15:21, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Målsägarbiträdet Mette Yvonne Larsen säger att hon nu vill prata om Knights Templar. Han får en kopia av den senaste rättpsykiatriska undersökningen och ombeds att läsa upp ett stycke. Han säger att det står att det finns tre alternativ; det första att det han säger stämmer och det andra att han det är en föreställning.

– Det tredje är att jag ljuger, läser Breivik, men tillägger att det är det första alternativet som är korrekt.

15:17, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Då och då gör Breivik anteckningar i sina papper.

15:12, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Mette Yvonne Larsen frågar nu om det påståendet om att Breivik ska ha lett när han sköt ungdomarna på ön. Breivik avfärdar det som ett rykte och vill veta hur många som har sagt det.

– Det är minst tre, men vi kan återkomma till det, säger Larsson.

15:09, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: – Jag vet att jag har orsakat väldigt många väldigt mycket lidande men det finns inget jag kan göra åt det, säger Breivik.

På frågan varför han ibland ler svarar han att det är en skyddsmekanism.

15:06, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik får frågan hur han hade känt i ungdomarnas situation.

– Jag hade säkert varit livrädd, svarar han, och säger att han till viss del var i samma situation som dem.

15:01, 23 april 2012

Benjamin: Jag refererar till meningen om Breiviks mål med aktionen. Att ”starta en häxjakt på kulturkonservativa”. Det lär väl knappast ha varit ett av målen?

Mikaela Åkerman: Det stämmer att han sa så, men ska ses mot bakgrund av vad han sagt tidigare under rättegången. Han sa i förra veckan följande: ”Att utlösa och provocera fram en häxjakt på moderata kulturkonservativa var nödvändigt för att tvinga fram mer censur. Vilket i sin tur kommer att öka polariseringen, som i sin tur kommer att bidra till en ökad radikalisering.”

15:01, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Mette Yvonne Larsen går vidare till händelserna från Utöya och frågar om detaljer; hur Breivik valde sin offer, vad han tänkte om hur de agerade och liknande.

14:59, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Biståndsadvokat Mette Yvonne Larsen tar över och frågar om de kan slå fast att Breivik inte lyckades döda någon av de som stod överst på hans lista över mål i regeringskvarteret. Breivik drar på svaret men bekräftar sedan att så är fallet.

14:57, 23 april 2012

Mikaela Åkerman:

Elgesem frågar om Breivik kände till att det var en åttaåring i skottlinjen när han var på sydspetsen. Han svarar att han trodde att alla var över 16 år.

14:54, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik motsätter sig påståendet om att han skulle dödat barn.

– De var unga vuxna och alla var politiska aktiva, säger han och ber Elgesem definiera ordet barn.

14:50, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Målsägarbiträdet Frode Elgesem vill fortsätta prata om Utöya. Han upprepar de mål med aktionen som Breivik uppgett; få uppmärksamhet till att sprida sitt manifest, starta en häxjakt på kulturkonservativa och ställa multikulturalister till svars. Elgesem vill veta om han ansåg att de var uppnådda när Breivik valde att ringa polisen.

– Jag visste inte det.

Elgesem: Varför sa du då att uppdraget var utfört?

Breivik: För att det var det, i den mån att jag gjort det jag kunnat.

14:48, 23 april 2012

Norrbotten: har rätten haft upp något om hans svenska kontakter och vilken del av denna som dessa har?

Karin Thurfjell: Nja, han har ju talat om att han inspirerats av Lasermannen och serieskytten i Malmö. Möjligen har svenska kontakter nämnts, men det har isåfall inte varit något rätten diskuterat i detalj.

14:45, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Förhandlingarna fortsätter nu. Breivik tar plats i vittnesbåset och Lippestad korrigerar en detalj om något han sa tidigare.

14:42, 23 april 2012

hanna: Har han slutat att göra högerhälsningen? Om så är fallet är det i respekt för de anhöriga eller för att verka vara ”tillräknelig”?

Mikaela Åkerman: Ja, han verkar han ha slutat med den. Vad det beror på har ingen sagt men vi vet att hans advokat har bett honom att sluta efter att anhöriga tagit illa vid sig.

14:36, 23 april 2012

Per-Filip: Ær ni i rættsælen nu och lyssnar, hur får ni tag på all information om rættegången?

Mikaela Åkerman: Ja, jag sitter i rättssalen, snett till höger bakom vittnesbåset där Breivik är placerad.

14:35, 23 april 2012

Maria: Hur länge tror man att han kommer sitta inne? Livstid hoppas jag...

Mikaela Åkerman: Maxstraffet i Norge för terrorbrott är 21 års fängelse. Det finns inget livstidsstraff, men däremot någon som kallas förvaring. Förvaring innebär att straffet kan förlängas med fem år i taget om det anses finnas risk för återfall. Ett straff kan förlängas hur många gånger som helst, så i princip är det som livstid. Döms han till tvångsvård kan även det straffets förlängas så länge hans anses vara en fara för samhället.

14:32, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Nu tar rättegången paus till 14.40.

14:29, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik får fler frågor om vad han tänkte om ungdomarnas ålder. Han säger att han uppskattade att snittåldern var 22-23, men att den senare visade sig vara 18,1.

– Jag hade inte kapacitet till att göra mer efterforskningar, säger han.

14:29, 23 april 2012

Beivra Breivik: Hur förvaras ABB nu. Vilken typ av fängelsecell är det och vilka kontaktmöjligheter har han.

Karin Thurfjell: När det är paus i rättegången förvaras han i ett utrymme i tingshusets källare. På kvällen förs han till Ila-fängelset. Hans advokat Geir Lippestad har berättat att Breivik direkt han kommer till fängelset läser tidningar om rättegången. Han träffar också sina advokater, och om han hinner förbereder han sig på morgondagens förhandlingar.

14:24, 23 april 2012

Filip: Läste att Breiviks mamma inte behöver vittna. Varför inte? Och att försvaret kallat fängslade muslimska extremister till vittnesbåset? När kommer de utfrågningarna?

Karin Thurfjell: 7 till 15 juni kommer försvarets vittnen att höras, enligt planen. Breiviks mamma hade kallats som vittne av åklagarsidan. Men hon vill inte vittna, och som närstående måste hon inte det.

14:20, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Målsägarbiträdet Frode Elgsem tar över ordet och frågar om några detaljer då Breivik kom till ön. Han frågar också om det var nödvändigt att skjuta för att uppnå sitt mål.

– Jag ville skjuta så många som möjligt.

Elgsem: Men var inte planen att skrämma dem? Vid pumphuset försökte du att locka fram dem.

– Planen var att skjuta så många som möjligt, upprepar Breivik.

14:18, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik säger att de som förtjänar en ursäkt för allt de utsatts för är hans ”norska systrar”, och flera i rättssalen skakar på huvudet när han säger det.

14:14, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Hallgren frågar om Breiviks syn på Norsk Folkehjelp, som svarar att han tycker det är ett legitimt mål. Hallgren frågar vidare om han vill be om ursäkt till receptionisten i regeringsbyggnaden, som var civil. Han säger att han tycker att alla borde förstå att regeringsbyggnaden är ett tänkbart mål för terrordåd.

14:11, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Hon frågar om det var nödvändigt att döda alla, och han svarar att det var så han hade bestämt.

14:07, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Det är nu dags för målsägarbiträdena att ställa frågor. Siv Hallgren frågar om Breivik visste att det var folk som gömde sig på toaletten. Hon frågar om han trodde att alla var döda när han lämnade Kafébyggnanden.

– Ja, jag gjorde väl det.

Målsägarbiträdet frågar vad han tänker om att det var de som överlevde där, att det var några som lyckades lura honom, och Breivik svarar:

– Vad jag tänker om det... Det finns väl inte så mycket att tänka om det.

14:04, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik säger också att han studerat massor av bilder från lägren på Utöya för att lära sig topografin och var ungdomarna kunde tänka komma att gömma sig. Även var prickskyttarna troligen skulle placeras.

14:01, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik säger att han använde polisuniformen primärt för att komma över till ön, och för att kunna närma sig ungdomarna.

13:59, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Om det plan som Breivik sagt att han övervägde att använda säger han att det var ett sjöflyg, som han hade tänkt placera på ön under natten.

– Men det skulle nog blivit problematiskt, säger Breivik om varför han övergav planen som dessutom skulle kräva mycket resurser.

13:58, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Lippestad frågar nu om taktiken om att skrämma ut folk i vattnet. Han undrar om Breivik inte såg någon risk att många skulle klara att simma över de 600 meter som var till fastlandet. Han svarar att han inte såg det som sannolikt.

13:56, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Lippestad frågar nu om den tändare som Breivik hade tänkt använda för att tända eld på byggnader. Han undrar vad Breivik tänkte när han inte hittade den.

– Jag tänkte att jag redan åstadkommit det jag ville. (...) Det var därför jag ringde.

13:53, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: De pratar nu om hur Breivik värderade ungdomarnas ålder. Breivik konstaterar att det var svårt göra bedömningarna, bland annat eftersom de flesta var vända ifrån honom.

Lippestad: Men om målet var att döda alla, varför sköt du inte?

Breivik: För att de såg unga ut.

Lippestad: Och du hade en målsättning om att inte döda någon under 16 år?

Breivik: Utgångspunkten var att inte döda någon under 18 år.

Breivik säger att han själv varit med i ett politiskt parti och att han trodde att 16 år var en åldersgräns.

13:51, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Lippestad frågar Breivik vilka han trodde befann sig i den helikopter som flög över Utöya. Han svarar att han trodde det var polisen, med prickskyttar.

– Jag övervägde att skjuta mot den, jag kunde ha träffat, jag var tillräckligt nära.

13:48, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Han får nu frågor om den telefon han använde för att ringa polisen. Breivik säger att han tänkte att han skulle fortsätta döda tills dess att polisen ringde upp honom. Han antog att polisen kunde se hans nummer.

– Totalt ringde jag kanske tio gånger, jag kom kanske fram två. Jag tror att jag kanske tänkte att jag skulle ringa igen lite senare.

Lippestad: Kan det vara en orsak till att du fortsatte?

Breivik: Det kan det ha varit. (...) Jag tänkte att jag fortsätter tills jag blir skjuten.

13:45, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Lippestad frågar nu om hur mycket hans minns av det som hände på Utöya. Breivik säger att det varit en rekonstruktion av händelsen, framförallt när han fick komma tillbaka dit kort efter dådet. Domaren frågar om han baserar det han säger i rätten från minnet eller det han har läst eller fått reda på i förhör, och Breivik medger att han läst sig till en del.

13:43, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik säger att utgångspunkten var att inte skada civila, och att det var en av anledningarna till att han lät de på båten som tog honom till Utöya leva.

– Jag visste att det var taktiskt dåligt att låta båten lämna eftersom den kunde användas av Delta.

13:37, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Lippestad ber honom att berätta om vad han tog till för strategi när han inte kunde lyssna musik, men Breivik avböjer att svara, så Lippestad läser i stället: ”Han tänkte på vad som som skulle ske om muslimerna tog över Europa”.

– Du är inte där för skojs skull. Du är där för att du försöker göra något viktigt, säger Breivik.

13:34, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Han säger att han hela tiden var medveten om att det var fem personer omkring honom.

13:32, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Lippstad frågar nu hur Breivik tänkte innan han började skjuta. Breivik säger att när han kom till de två första offren, så var det väldigt jobbigt.

Lippestad: Men vilka värderingar gjorde att du klarade det?

Breivik kan inte svara så Lippestad läser en tidigare kommentar där Breivik sagt att han bland annat tänkt att han skulle lyssna på musik, men inte kunde.

– Jag var i dialog med dem båda, förklarar Breivik.

13:32, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Lippestad frågar nu om vad som menas med ”den ursprungliga Knights Templar”. Han gör mest påstenden som Breivik bekräftar.

13:24, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Han får några frågor om den författare han refererat till.

13:23, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik talar nu om varför han tycker att Al Qaida är en mönsterorganisation. Han menar att det är ett faktum att det är den framgångsrika revolutionära gruppen i världen.

– Vi har mycket att lära av dem, säger Breivik.

13:20, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Han får frågan vad har tror att de kortsiktiga reaktionerna på hans dåd skulle bli, och svarar att han hoppades att det skulle inspirera andra militanta nationalister och ställa ansvariga politiker till svars. Samtidigt förstod han att många skulle fördöma det han gjort och att Arbeiderpartiet skulle vinna sympati.

13:15, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik säger att han tror stora politiska förändringar är möjliga i Europa de närmsta tio åren. Med de kriser som pågår menar han att förutsättningarna är goda.

13:12, 23 april 2012

Emma: Har Breivik gjort militärtjänst? Han är väldigt insnöad på militär terminologi, utmärkelser, uniformer mm.

Karin Thurfjell: Nej, Breivik berättade förra veckan att han sökt och fått uppskov och sedan sluppit helt.

13:09, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: De pratar om de krav Breivik formulerat, och konstaterar återigen att Breivik förstod att vissa av kraven var orealistiska. Varför gör man det då, undrar Lippestad, och Breivik svarar att det är en formalitet för visa vad man ytterst vill.

13:09, 23 april 2012

yasser: Är det sant att han skapade sin bomb på en gård han hyrde ut?

Karin Thurfjell: Nej, det var Breivik som hyrde en gård.

13:07, 23 april 2012

Henrik: Har fotograferna tillstånd att vara inne i salen hela dagen idag? Tidigare har det väl handlat om 5 minuter på morgonen.

Mikaela Åkerman: De har rätt att vara i salen tills dess att rätten är satt.

13:07, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Lippestad frågar om beskrivningen ”cellkommedör”, och vad som menas med en cell. Breivik svarar att en cell kan bestå av flera personer, men att det i hans fall handlar om en person, han själv.

– Så när du menar cellkommendör menar du kommendör över en ensamcell, sammanfattar Lippestad.

13:06, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breiviks advokat Gier Lippestad får ordet. Det första han vill prata om är hur Breivik ser på sig själv, ”din roll i kampen som förs”, säger han. Breivik är tyst en stund och säger sedan:

– Jag hade ingen plan efter 22 juli, eftersom jag trodde att jag inte skulle överleva.

Lippestad: Ser du på dig själv som en härskare?

Breivik: Jag ser på mig själv som en fotsoldat.

Han försäkrar att han inte bara säger så för att det sitter rättspsykiatriker i salen.

13:04, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Nu kommer även Breivik och domarna. Alla står upp och förhandlingarna förklaras återupptagna.

13:01, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Det är när som helst dags för förhandlingarna att börja igen. Fotograferna står upp och åklagare och försvar tar plats i sal 250.

12:59, 23 april 2012

Calle: Vad menar Breivik med ”Han säger att han anser att Holden nu skjukit till ett minimun”?

Mikaela Åkerman: Breivik sa att han ansåg att åklagare Holden nått ett lågvattenmärke när han läste upp ett stycke ur manifestet där Breivik skriver att en riddare av Knights Templar ska vara beredda att offra sina könsorgan om det skulle behövas. Breivik ansåg att Holden tog stycken ur sina sammanhang för att förlöjliga honom.

12:36, 23 april 2012

Erik: Hur ser systemet för överklagan ut i Norge? Eftersom det är ett så unikt fall så borde väl någon högre domstol döma? Men om Breivik inte anses vart psykotisk vid brottet finns det då något intresse för någon att överklaga? Hur lång tid tror man i Norge att det kommer ta innan den slutgiltiga domen är lagd?

Karin Thurfjell: Överklagandeprocessen liknar den i Sverige - detta är första instans, sen kommer andra instans där alla har rätt att bli prövade om de överklagar. Sen finns högsta domstol som väljer om de ska ta upp fall (om de anses behövas prejudicerande dom). Breiviks advokat Geir Lippestad har antytt att om Breivik döms dom tillräknelig kommer inte försvaret att överklaga.

12:12, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Efter det bryter rätten upp för lunch. Förhandlingarna återupptas klockan 13.00.

12:06, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Åklagare Holden går nu över till sådant Breivik sade i polisförhör när han greps på Utöya. Han ville veta varför Breivik sagt att han bävat inför attentatet i fem år, när beslutet om att genomföra det gjordes 2006.

– Jag började få ångest när jag planerade den militära delen av verksamheten, säger Breivik, och tillägger att han inte övervägde Utöya som mål 2006, utan i två år, mot bakgrunden att regeringskvarteret kunde misslyckas.

12:05, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik säger att han hämtat inspiration till systemet från Frimurarorden, och tillägger att uniformen har har på sig på bilden bara ska ses som ett illustrationsfoto.

11:55, 23 april 2012

Per-Filip: Hur længe kommer rættegången mot breivik hålla på i dagar?

Karin Thurfjell: Eftersom den ska hålla på i tio veckor, varje vardag, borde det bli runt 50 dagar. Lite mindre med tanke på att det är några extra helgdagar, framförallt i maj. Nu är en vecka avklarad, och rätten ligger efter ungefär en dag, men jag vet inte om det innebär att rättegången förlängs. Den är planerad att avslutas 22 juni.

11:53, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Bilder på Breivik i sin uniform visas på tv-skärmen. Han berättar om det system för utmärkelser, medaljer, uniformer och titlar han tagit fram.

– Det är ett förslag till andra militanta nationalister som önskar använda det, det är inte ett existerande system.

Åklagare Engh bryter in och ber honom specificera systemet. Breivik hänvisar till delar av kompendiet där det finns beskrivet.

11:51, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: När åklagare Holden frågar Breivik om detaljer på uniformen ler Breivik och rättar honom när han nämner en gradbeteckning vid fel namn.

11:47, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Åklagare: Önskar du att du hade fått ha uniformen på dig i rätten?

Breivik: I utgångsläget gjorde jag det, ja. (...) Men jag har förstått att det inte är möjligt. Med tanke på att det är en psykiatrisk utredning på gång är det kanske bäst att jag inte fick ha det.

11:44, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik tar en klunk vatten. När åklagaren Holden går vidare med att fråga om Breiviks uniform blir han irriterad.

– Varför fokuserar du så mycket på den, undrar han.

Han säger att han är nöjd med hur den ser ut men vill inte utveckla.

11:42, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik får frågan om det han säger påverkas av att det sitter rättspsykiatriker i rättsalen.

– Självklart gör det det. Jag vet att jag kan hamna på dårhus.

11:42, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Åklagare Holden fortsätter att läsa ur manifestet, som samtidigt visas på skärmar i rättssalen.

11:37, 23 april 2012

Malin: Vad är det för diagnoser som experter har övervägt när de har utrett Breivik?

Karin Thurfjell: De har att avgöra om han vid tillfället för brottet och efteråt var psykotisk eller på annat sätt så psykiskt sjuk att han inte kan räknas som straffrättsligt tillräknelig. Det två undersökningarna som gjorts har alltså kommit till helt motsatta åsikter - den första rapporten av Synne Sørheim och Torgeir Husby säger att Breivik är otillräknelig och den andra av Terje Tørrisen och Agnar Aspaas säger att han ska dömas som tillräknelig.

Breivik, som själv vill räknas som tillräknelig, har flera gånger sagt att Sørheim och Husbys rapport är ”helt värdelös”. Han har påstått att de ljuger och har upprepade gånger kallat dem för Asbjörnsen och Moe, som skrev ner norska folksagor.

11:36, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Delar i hans manifest kan tyckas bisarra om de tas ur sitt sammanhang, säger Breivik, och tillägger att målet i stort är att skapa en debatt som kan lägga grunden till en kristen motståndsrörelse; en kristen version av det muslimska brödraskapet.

11:35, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Åklagaren frågar om Breivik hade fått helgonstatus i Knights Templar om han omkommit den 22 juli och Breivik svarar:

– Nej, det skulle jag inte.

11:30, 23 april 2012

Johannes: Jag har hört att längsta straffet är 21 år i Norge, men nog måste han få sitta längre om det nu är så att han erkäns som frisk?

Karin Thurfjell: Det stämmer. Sedan 2002 finns det ett straff som heter förvaring. Det innebär att åklagaren kan ansöka om förlängning av straffet med fem år i taget om det anses finnas risk att den dömda kan återfalla i brott och anses samhällsfarlig när strafftiden är på väg att löpa ut. Det finns ingen gräns för hur många gånger rätten kan döma ut en sådan femårsförlängning.

11:28, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik ler när åklagare Holden läser en del ur hans manifest som säger att en äkta riddare ska vara beredd att offra sina könsorgan om det behövs. Han säger att han anser att Holden nu nått ett lågvattenmärke, och får en tillsägelse av domaren. Breivik hävdar att åklagaren går in på sidospår och tar saker ur sitt sammanhang.

11:28, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Åklagare Svein Holden frågar nu Breivik vad en ”perfekt riddare” ska vara beredd att offra och Breivik svarar:

– Jag vet att du använder den termiologin för att förlöjliga mig. (...) Man ska vara beredd att sätta sitt land före sig själv, säger han.

11:24, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Han tillägger att kraven kan anses helt orimliga i dag men att de kommer bli relaistiska längre fram. Som exempel nämner han att ingen för tio år sedan hade kunnat tro att islamister skulle ha makten i Mellanöstern.

11:20, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik får frågor om den kravlista han gjort, som bland annat säger att de som styr i Norge ska byta riktning och att Stortinget ska upplösas. I stället ska ett nationalistiskt styre upprättas med syftet att minimera de skador som Breivik anser att multikulturalismen orsakat.

Åklagaren: Anser du att den är realistisk?

Breivik: Nej, den är helt orealistisk. (...) Men det är det vi önskar.

11:15, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik säger att det finns de i Norge som förtjänar att dö på grund av sitt landsvek.

11:10, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Åklagaren läser nu ur Breiviks manifest. Det är stycket där Breivik beskriver en taktik om att ringa polisen för att vinna tid till att fortsätta med sitt dåd. Men det var inte syftet med samtalet till polisen i det här fallet, säger Breivik.

11:09, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik säger att han inte var beredd på att åka till Utöya.

– Jag var 95 procent säker på att jag skulle dö utanför regeringskvartet.

11:07, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Åklagaren frågar om Breivik kan upprepa syftet med dåden den 22 juli, och får svaret att det var för att få uppmärksamhet till sitt manifest.

– Målet var att döda alla, och skrämma ut dem i vattnet. (...) Skjutningarna var detonatorn och vattnet massförstörelsevapenet.

Han säger att han inte kan kommentera ytterligare varför han fortsatte att döda efter att han ringt till polisen och överlämnat sig.

11:06, 23 april 2012

Petter: Men är det rimligt att låta honom tala fritt om ämnen som kan verka ovidkommande för själva dåden? Jag förstår att det är värdefullt med motiven för att förstå vad som drivit honom, men gränsen till att driva propaganda känns väldigt fin. Detta är den bild jag får, som tar del av rättegången i media. Är det någon som reagerat negativt, eller välkomnar de anhöriga hans märkliga förklaringar?

Karin Thurfjell: Det har förekommit en debatt om hur fritt Breivik ska få tala. Han har själv flera gånger bett om att få berätta mer om vad han kallar sin radikaliseringsprocess. Det finns förstås både för och motargument för att Breivik ska få stort utrymme i rätten. Här är en länk till en artikel i Aftenposten där straffrättsexperter pratar om varför Breivik ska få tala fritt om sin världssyn: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/22juli/--Viktig-at-han-far-forklare-seg-om-sitt-verdenssyn-6804342.html

11:04, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Åklagaren frågar varför han då fortsatte att skjuta folk på ön. Breivik säger att han började tänka på varför han kom till Utöya, och att planen var att inte sluta (...), att målet var att döda så många som möjligt.

– Då bestämde jag mig för att fortsätta.

11:03, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Åklagaren: Varför ringde du polisen på Utöya?

Breivik tänker en stund och svarar:

– Det jag tänkte var att nu har jag fått igenom poängen och fullföljt uppdraget och därför ringde jag. Jag tänkte att jag kanske skrämt 300-400 människor och att kanske upp till 150 hade drunknat.

11:01, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Åklagaren frågar hur Breivik gjorde för att övervinna motståndet han kände i kroppen inför att genomföra morden. Breivik svarar att han använde minnen och assocciationer som hjälpte till att motivera honom. Som exempel på det nämner han situationen i Libanon.

10:58, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Åklagaren: Tänkte du på att det var människor du dödade?

Breivik: Ja, det gjorde jag och det var därför det var fruktansvärt att göra.

10:56, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Åklagaren: Hur tror du att de som du ser upp till ser på att de du dödade var försvarlösa?

Breivik: Själva definitionen av ett politiskt attentat är att det är en överraskning.

Åklagaren: Du svarade inte på frågan.

Breivik: Jag tror de hade sett det som ett legitimt mål.

10:53, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Åklagaren frågar hur Breivik ser på att han dödat barn, och Breivik svarar:

– Du refererar till de två individer som var barn, säger Breivik och verkar bli irriterad. Han tycker inte att man är barn om man är över 14 år, då är man ungdom, anser han.

– Frågan är om jag skulle gjort det igen om jag vetat att 40 procent var under 18 år, och ja, det skulle jag.

10:50, 23 april 2012

Anna: Varför är det så viktigt för Breivik att han inte blir dömd till vårdhem och varför vill han så gärna till fängelset istället? Är det inte lättare straff att bli dömd till vård? Det känns som det är detta som hela rättegången handlar om just nu, men det är svårt att förstå varför det är så viktigt för honom själv (om han är tillräknelig eller inte). I texten som ni skriver så känns det ju som att han verkligen kämpar för att framstå som ”normal”?

Karin Thurfjell: Hans advokat Geir Lippestad sa ganska tidigt efter att han fått Breivik som klient att det naturliga var att försöka få honom dömd till vård. Men i och med att Breivik själv vill bli dömd som tillräknelig blir det försvarets linje. Det går förstås inte att veta vad Breivik tänker, men jag tror att han inte vill dömas som sjuk därför att han själv tycker att han hade rationella skäl att begå terrorhandlingarna.

10:48, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik får frågan om attentaten var en del av det krig han beskriver, och Breivik svarar att det var ett politiskt attentat för att förhindra ett framtida krig.

10:48, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik avbryter åklagaren för att säga att det fanns en chans att han skulle åka till Utöya antingen onsdag, torsdag eller fredag, för att halshugga Störe och Brunteland. Vad han skulle göra med Eskil Pedersen hade han inte bestämt, eftersom han inte visste vad han skulle hinna med.

10:45, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: ”Då förtsätter förhandlingarna”, säger domaren nu.

10:43, 23 april 2012

April: Jag undrar bara om han har tänkt förbli avemotionaliserad hela sitt liv, eller har han inte räknat med att känslorna hinner ikapp honom förr eller senare? Han verkar ju så medveten om att han skulle bryta ihop om han inte varit avemotionaliserad.

Mikaela Åkerman: Det är svårt för mig att svara på, men han har sagt att han kan knäppa av och på känslorna när han vill. När han förra veckan fick frågan av åklagarna om han kunde ”knäppa på” dem nu svarade att han inte ville det för att han var rädd att han skulle bryta ihop.

10:43, 23 april 2012

Petter: Jag får bilden av att Breiviks artiga och samlade framtoning gjort att han vunnit mark i rättegången sedan dag ett. Är det rimligt och rättvist mot de anhöriga att han får så mycket utrymme? Vad får ni för intryck på plats? Mvh, Petter

Karin Thurfjell: Många anhöriga som jag talat med tycker att det är bra att han får utrymme att tala. Bland andra AUF-medlemmen Tore Sinding Bekkedal, som överlevde Utöya men förlorade flera nära vänner, tycker att det är viktigt att rätten får höra Breiviks egna ord om massakern. Rätten ska ju bilda sig en uppfattning om Breivik, och då är det nödvändigt att han får berätta, är ett argument.

10:36, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Nu är det paus till klockan 10.40. Efter pausen hoppas man bli klar med händelserna på Utöya.

10:19, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik hade även skor med sporrar på sig, utifall att han skulle anfallas bakifrån, förklarar han. Rätten visar också upp den polislegitimation Breivik hade.

– Jag gjorde det i photoshop, säger han.

Ett halsband som visas upp säger Breivik att han köpte på internet för att hedrade första knights templar. Det förslag till logotyp som Breivik tagit fram symboliserar enligt Breivik de tre ideologier han kämpar emot: islam, kommunism och multikulturalism.

10:18, 23 april 2012

Jakob: Tydligen ligger man lite efter tidsprogrammet. Samtidigt ger hela processen intryck av ineffektivitet. Varför kan man inte börja kl 8 och/eller hålla på till kl 17? Dessutom verkar det vara generöst med pauser.

Karin Thurfjell: Det är tungt, inte minst för anhöriga och överlevare, att sitta för länge i sträck och lyssna. Mitt upplevelse, och det är det intryck jag fått från anhöriga jag pratat med, är att pauserna behövs som andhål.

10:16, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Nu visas bilder av saker Breivik hade på sig under dåden på Utöya. Bland annat visas ett mynt som Breivik säger skulle bringa lycka.

Åklagaren: Gjorde den det?

Breivik: Ja.

10:13, 23 april 2012

Jenny: Verkar han något berörd när de tar upp allt detta? Någon medkänsla för de drabbade?

Mikaela Åkerman: Nej, det kan jag inte påstå. Hans ansikte är ganska uttryckslöst och han darrar inte särskilt mycket på rösten. Han pratar rakt och klart om att han förstår förödelsen han orsakat men att han anser att det var nödvändigt och stänger av sina känslor för att inte beröras.

10:10, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Han upprepar sina tidigare planer om att halshugga Gro Harlem Bruntland, och får frågan vad han skulle säga till henne. Han börjar med ”Jag är Anders Behring Breivik, militär kommendör i den norska antikommunistiska motståndsrörelsen”, men kommer sedan av sig en längre stund innan han fortsätter med vad han anser henne skyldig till och att han därför dömer henne till döden.

10:08, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik säger att han var medveten om att det fanns två konsevenser av terrordåden den 22 juli.

– Antingen att jag blev dödad eller satt i fängelse.

Han övervägde att kapa ett plan för att öka medieexponeringen men trodde inte att någon land skulle ta emot honom. De tekniska kunskaperna för att flyga ett plan hade han studerat via filmer på Youtube.

– Man kan lära sig mycket av Youtube-guider. Det svåra är inte att lyfta, utan att landa, säger Breivik.

Några överlevande från Utöya kan inte låta bli att dra på smilbanden.

09:58, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik säger att han förstår att det finns en ”lynchstämning” bland befolkningen.

– Det är helt naturligt, säger han.

09:57, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Hela tiden när han pratar snurrar Breivik på den penna han har i högra handen. Den är av böjbar plast för att han inte ska kunna skada någon med den.

09:56, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Åklagaren: Hade du några tankar vad som skulle hända med din familj?

Breivik: Jag visste att Norge aldrig varit i en liknande situation sedan andra världskriget och att de kunde bli offer för en lynchmobb.

Breivik säger att det också var anledningen till att han skrev väldigt nedsättande om sina vänner i manifestet, för att de inte skulle kunna användas för att komma åt honom.

09:53, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Nu frågar åklagaren var Breivik tänkte när han blev gripen. Breivik svarar att han var rädd att poliserna, med tanke på det han gjort, skulle bli ”emotionellt ostabila”, eftersom det gör att man tenderar att tänka mindre rationellt. Han säger att han visste att det var en chans att han inte skulle överleva.

09:51, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Återigen kallar Breivik Utöya för ett politisk indoktrineringsläger.

09:49, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik säger att Utöya och regeringskvartet var de mest lämpliga politiska målen i Norge vid tidpunkten. Han det funnits bättre mål den dagen hade han tagit dem, menar han.

09:47, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik säger vidare att han vill be om ursäkt om han skadat personer som inte har anknytning till de politska partiet han hade som mål.

Åklagare: Har du något att säga till de andra berörda?

Breivik: Nej, det har jag inte. (...) Det var nödvändigt.

09:46, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik säger att han kanske lät bli att skjuta mot en person för att denne såg högerorienterad ut, men han minns inte säkert. Det kan ha varit en efterkonstruktion, tillägger han.

09:44, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Han tittar för det mesta på åklagare Inga Bejer Engh när han pratar, och blickar bara då och då ner i sina papper. Stämman är lugn och metodisk. Ibland verkar han tänka efter innan han svarar på frågan.

09:40, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Han berättar att det var många som flydde i vattnet och att han sköt mot dem.

09:38, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik säger att det är stor sannolikhet att han skadade många. Han berättar han han sköt mot ungdomar som försökte gömma sig. Han säger att han minns ungdomar som försökte fly och att han tänkte att de måste vara sårade.

09:37, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Nu frågar åklagaren om händelserna i Kafébyggnanden, men Breivik minns inte det hon frågar om, bland annat hur nära ungdomarna stod. Inte heller minns han vissa detaljer hon frågar om skjutningarna vid tältplatsen. Inga Bejer Engh frågar om han minns vilka han skadade. Anledningen att hon frågar är att några av de som överlevde vill ställa frågor till honom om händelserna senare.

09:33, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: – Det här är ett litet barbari för att förhindra ett större barbari, säger Breivik. Han förklarar att han stänger av känslorna för att kunna överleva.

– Jag vet vad jag har gjort och vad jag har förorsakat. Jag är inte en mor eller far som har mist sitt barn eller ett barn som mist sin förälder. (...) Men jag har själv varit i den situationen och det var det hemskaste jag har upplevt, säger Breivik och syftar på att han förlorat sin familj och sina vänner.

Åklagare: Vill du att vi ska känna sympati med dig?

Breivik: Absolut inte.

09:29, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik berättar om pojken han tyckte var för ung att skjuta. Han får frågan om hur han tror att pojken mår i dag.

– Jag har till viss del ödelagt hans liv, och det är jag medveten om. Jag har orsakat honom massiva psykiska skador och tagit ifrån honom hans far, säger Breivik.

09:25, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Åklagaren: Hur såg det ut där?

Breivik: Det var koncentrerat med döda, och jag var tvungen att gå emellan dem. Det var fruktansvärt.

Åklagaren: Varför?

Breivik: Att döda någon är det extremaste man kan göra. Det strider på många sätt mot mänsklig natur. Jag har aldrig upplevt något så fruktansvärt.

Åklagaren: Men det var nödvändigt?

Breivik: Ja.

09:20, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Nu frågar åklagaren om ungdomarna som hittades vid pumphuset på ön.

– Jag tror att jag frågade ”har ni sett honom”, säger Breivik, och berättar att någon pekade i en riktning. Han sköt dem sedan på ett avstånd på 1-2 meter, med pistolen. Efter det sköt han uppföljningsskott, som han kallar det, på de som låg i området, för att försäkra sig om att ingen spelade död.

09:18, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Han berättar att han gick upp på ett berg på nordöstra sidan för att få en överblick om var ungdomarna befann sig, men han minns inte exakt hur han dödade de tre ungdomarna som hittades i där.

09:15, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik förklarar att han använde pistolen när han sköt på nära håll och geväret när han var längre ifrån.

09:13, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Åklagare Inga Bejer Engh börjar utfrågningen med att fråga Breivik om ett parti hon inte förstod från förhören i fredags när Breivik sköt några ungdomar på ön. ”Hur var situationen där?”, frågar hon. Breviks svarar att det är många detaljer han inte minns, utan bara läst i efterhand.

09:11, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Breivik inleder med att fråga domaren om han får berätta mer om sin radikaliseringsprocess, bland annat sina möten med muslimer i tonåren, men domaren svarar att de får återkomma till det senare.

09:10, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Domaren säger att hon räknar med att de hinner avhandla händelserna på Utöya i dag. Breivik tar plats i vittnesbåset. Han går långsamt. Med sig har han en bunt papper.

09:04, 23 april 2012

Mikaela Åkerman:

Innan förhören fortsätter föreslår domaren att man går igenom hur man ligger till i tid. Åklagarna säger att de ligger något bakom i schemat, de tror att de kommer bli svårt att slutföra utfrågningen i dag. De föreslår att man flyttar delen om den rättspsykiatriska undersökningen till onsdag.

09:01, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Och nu tar domarna plats. ”Då är rätten satt”, säger Wenche Elisabeth Arntzen.

08:59, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Nu kommer Breivik in, som vanligt i mörk kostym. Under det har han en vit skjorta och en mörkgrå slips. Han pratar ståendes med sina försvarare.

08:58, 23 april 2012

Krister Knutars: Fick vi veta vem som försedde Breivik med droger och steroider?

Karin Thurfjell: Han har inte själv berättat det, och jag har hittills inte hittat uppgiften någonstans.

08:58, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Även åklagarna Svein Holden och Inga Bejer Engh sitter nu på sina platser i sal 250.

08:56, 23 april 2012

Hans: Tidigt i utfrågningen av Breivik förra veckan, ställdes frågor om vilka mandat han ansåg sig ha för sitt handlande. Jag uppfattade två olika svar. Det ena:att han ”hade givit sig själv mandat på grund av folkrätten”, som han skulle ha sagt. Det andra: att han inte hade givit sig själv mandat. Underförstått hade han alltså mandat från s.k. ”Knights Templar”. Vad svarade han egentligen på den frågan?

Karin Thurfjell: Efter att ha slingrat sig ett tag, men fortsatt pressats av åklagare, medgav Breivik att han givit sig själv mandatet.

08:50, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Nu är Breiviks advokater Gier Lippestad och Vibeke Hein Bæra på plats i rättssalen. Fotograferna står upp. Om tio minuter börjar förhandlingarna.

08:50, 23 april 2012

Karin Thurfjell: I dag kommer också utfrågningen av Breivik när det gället Utöya att fortsätta. I fredags berättade Breivik fritt och med egna ord om den tidiga kvällen den 22 juli i fjol. Det var en hård dag för många anhöriga.

08:48, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Inne i rättssalen håller folk på att ta plats. Åklagarna har sagt att dagens utfrågning också kommer att handla om Breiviks psykiska hälsa. Breivik har bland annat sagt att han vill kommentera den första utredning som gjordes av Synne Sørheim och Torgier Husby, som kom fram till att Breivik var psykotisk. Han säger sig vilja förklara varför han menar att den är felaktig.

08:42, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Utanför tingsrätten här i Oslo har den bukett rosor som någon fäste på staketet första dagen vuxit till ett helt blomsterhav. Rosor i olika färger pryder nu den gång som leder in till säkerhetskontrollen framför portarna. Även små meddelanden och minnesord har satts upp till minne av Breiviks offer.

08:28, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Varje morgon innan rättegången förs Anders Behring Brevik med säkerhetstransport från Ila fängelse till Oslo tingsrätt. Väl där får han vänta i ett säkerhetsrum, liknande en cell, på att föras upp i rättssal 250 när förhandlingarna ska börja. Det är också dit han förs under pauserna och där han får sin lunch.

08:25, 23 april 2012

Ulf: I schemat över rättegången står det att mellan 7:e och 15:e juni skall försvaret lägga fram sin bevisföring. Är det känt i dagsläget vad försvarets strategi kommer att vara? Man kan ju knappast hävda att Breivik är oskyldig til brott. Kommer man att åberopa förmildrande omständigheter? Vad vill man uppnå?

Mikaela Åkerman: Försvarets linje är att Breivik ska anses tillräknelig för sina brott. Det skulle innebära att han med största sannolikhet döms till maxstraffet för terrorbrott, som är 21 års fängelse som kan förlängas med fem år i taget (så kallad förvaring). Det är givetvis något som Breivik känner till, men han åberopar ändå nödvärnsrätten, som knappast anses tillämplig i det här fallet. Man får nog därför säga att det försvaret vill uppnå först och främst är att Breivik ska anses straffbar, och genom sin bevisföring försöka styrka att Breivik inte är ensam om sin världsbild och att det kulturella krig han hävdar pågår verkligen existerar.

08:19, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: För den som inte följde rapporteringen förra veckan går den att läsa via länkar här: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/breivikrattegangen-dag-for-dag_7077551.svd

08:13, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Några av de frågor som Breivik kommer att få från biståndsadvokaterna i dag kommer vara sådana som brottsoffer och överlevande från terrorattackerna har efterfrågat. Under helgen har advokaterna fått mer specifika önskemål från dessa om vad de ska fråga den åtalade, berättar de för TV2.

07:23, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: En oro som har uttalats med att Breivik ges så stort utrymme att tala – fem dagar – är att hans idéer ska spridas och kopieras. Så här säger terrorforskaren Magnus Ranstorp till SvD om den risken: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/terrorforskaren-det-galler-att-ovverumpla-breivik-i-fragebatteriet_7070861.svd

07:11, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: I dag är alltså rättegångens sjätte dag, och den femte och sista dagen som Breivik ska höras. Vad som händer resten av dagarna under rättegången går att läsa här: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/rattegangens-alla-dagar_7057437.svd

07:10, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Förra veckan var tuff för brottsoffer och anhöriga som lyssnade på förhandlingarna. Under utfrågningarna sade Breivik att han inte ångrade sina brott och att målet var att döda många flera. Han berättade känslolöst och detaljerat om morden han begick, och även om han sade sig förstå att det var hemska handlingar kunde han inte förmå sig att känna empati, eftersom han ”evemotionaliserat” sig för att inte bryta ihop, som han beskrev det. Detta hade han gjort genom meditation och genom att använda ett ”tekniskt språk”. Så här kommenterade psykiatrikern Ulf Åsgård det för SvD: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/psykiatriker-breivik-inte-avemotionaliserad_7073913.svd

07:04, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Det allra första som hände när rättegången inleddes för en vecka sedan var att åklagarna läste upp åtalet. Breivik fick sedan frågan av domaren om han erkände anklagelserna; två terrorbrott som innebar mord på 77 personer och hundratals skadade. Han svarade att han erkände handlingarna, men att han åperopade nödvärnsrätten. Breivik påpekade också att han inte erkände rätten, eftersom den hade ”fått mandat från politiska partier som stödjer multikulturalism”, men hans advokat Gier Lippestad tillade att det inte var en formell underkänning av rätten, utan en mer av en ”upplysning”.

07:03, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: Förra veckan var den första av rättegångens tio. Den ägnades till största del åt utfrågning av Breivik. Åklagarna började med att fråga den terroråtalade om hans uppväxt och tiden före dåden, innan de gick över till bomben mot regeringskvarteret och massakern på Utöya. I dag är tanken att de ska hinna avsluta utfrågningen om det som hände den 22 juli, samt avhandla tiden efter dåden. Även försvaret och biståndsadvokaterna ska ställa frågor.

07:02, 23 april 2012

Mikaela Åkerman: God morgon och välkommen till direktrapporteringen från rättegången mot Anders Behring Breivik. Klockan 09.00 återupptas förhandlingarna i Oslo efter helgens uppehåll. Redan nu går det bra att ställa frågor.

06:59, 23 april 2012

Martin Jönsson: ”Vårt ansvar att välja” blog.svd.se Tung dag med utfrågning om Utöya svd.se
Annons
Annons
X

Anders Behring Breivik i rätten på måndagen.

Foto: AP Bild 1 av 8

Anders Behring Breivik och försvarsadvokat Geir Lippestad.

Foto: AP Bild 2 av 8

Psykiatrikerna Torgeir Husby och Synne Sörheim i rätten på måndagen, sjätte rättegångsdagen.

Foto: AP Bild 3 av 8

Åklagare Inga Bejer Engh och Svein Holden under sjätte rättegångsdagen.

Foto: AP Bild 4 av 8

Anders Behring Breivik med försvarsadvokat Geir Lippestad under sjätte rättegångsdagen.

Foto: REUTERS Bild 5 av 8

Försvarsadvokat Geir Lippestad och Anders Behring Breivik under sjätte dagen i rätten.

Foto: SCANPIX Bild 6 av 8

Utanför rätten har ett hav av blommor växt fram under helgen.

Foto: REUTERS Bild 7 av 8

Domare Wenche Elizabeth Arntzen på måndagen, sjätte rättegångsdagen.

Foto: AP Bild 8 av 8
Annons
X
Annons
X