Annons

Ändra skattereglerna för att gynna cykling

Övervikt och dålig kondition är ett tilltagande hot mot folkhälsan. Det leder till sämre produktivitet och starkt ökande kostnader i sjukvården. En enkel lagändring kan göra underverk för att ändra detta. På samma sätt som införandet av skattesubventionerade hemdatorer skapade it-kunskap för några årtionden sedan. Det skriver företrädare för Cykelfrämjandet med flera.

Under strecket
Publicerad
Foto: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX

I Sverige står resor med cykel för 10 procent av det totala antalet transporter. Samtidigt satsas endast 2 procent av landets budget för infrastruktur på cykeltrafik och nästan inget för att inspirera folk att cykla mer. Trots att en halvtimmes cykling per dag ger märkbara effekter både på personers produktivitet och hälsa. Denna underfinansiering hindrar en förbättrad folkhälsa och en hållbar utveckling samt skapar onödig trängsel på vägar och i kollektivtrafiken.

Det är viktigt för landets arbetsgivare att uppmuntra sina anställda att röra på sig mer både till och från arbetet och vid tjänsteresor. En möjlighet för arbetsgivare att erbjuda sina anställda ”hälsocyklar” utan förmånsbeskattning, för att användas i den dagliga transporten till och från arbetsplatsen, skulle ge stora ekonomiska fördelar både för arbetsgivaren (ökad produktivitet), kommunen (ökade skatteintäkter) och Landstinget (minskade sjukkostnader).

Annons
Annons
Annons