Annons

Ändra skattereglerna för att gynna cyklar

Foto: CHRISTINE OLSSON/SCANPIX
Publicerad

Den 4 september presenterade regeringens cykelutredare
på Brännpunkt en sammanfattning av sina förslag för att göra det lättare och säkrare för cyklister att ta sig fram i trafiken. Syftet är att fler ska kunna och våga välja cykeln som transportmedel.

Som ansvarig för de cykelstrategiska frågorna i Stockholms stad välkomnar jag utredningens förslag. Jag noterar också att flera av de önskemål som jag har fört fram för stadens räkning, som möjligheten att i vissa fall få cykla mot enkelriktat och införandet av så kallade cykelfartsgator, glädjande nog finns med i utredningens föreslagna batteri av åtgärder. Dessa, i kombination med stadens cykelmiljard och kommande cykelplan, kommer att spela en avgörande roll för målet att Stockholm på sikt ska kunna mäta sig med världens bästa cykelstäder såsom Köpenhamn och Amsterdam.

Annons
Annons
Annons