”Ändra rot – premiera kvalitetshantverk”

Fönsterrenovering.
Fönsterrenovering. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vi gör klokt i att premiera hantverkare som vårdar, underhåller och använder sig av miljömässigt försvarbara metoder, i stället för att stötta montörer som installerar nytt med kort livslängd. Det skriver Gustav Bergström och Alfred Skogberg, Renoveringsraseriet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Påfallande ofta tycks klimatkrisen glömmas bort när vi diskuterar problem och hur de ska lösas. Nu senast tydliggörs det när rut-avdraget ska utökas. År 2021 ska vi få göra avdrag för bland annat tvätt, möblering och möbelmontering. Rot-avdraget, som mer handlar om renoveringstjänster, kommer däremot inte att förändras. Men ska klimatmålen nås måste våra folkvalda tänka till.

Sedan 2011 är EU:s avfallshierarki en del av svensk lag. Och den 1 augusti i år trädde det uppdaterade avfallsdirektivet i kraft. Det går i korthet ut på att vi ska vårda och bevara det vi har, och inte slänga och köpa nytt. Ju mindre avfall desto bättre. Avfallsdirektivet är en del i arbetet för att göra ekonomin cirkulär, något som också regeringen pekat ut när man i juli i år har beslutat om en nationell strategi för att långsiktigt och hållbart ställa om samhället. Ska omställningen ges goda förutsättningar måste även rot-avdraget uppdateras.

Annons
Annons
Annons