Annons

Andra AP-fonden gör förlust på 55 miljarder

Den kraftiga nedgången på världens börser under 2008 är den viktigaste förklaringen till Andra AP-fondens resultat. Fondens resultat uppgår till -55,1 miljarder kronor och innebär en avkastning på -24 procent.

Under strecket
Publicerad

Börsraset har slagit hårt mot Andra AP-fonden som idag offentliggjorde sina siffror. Andra AP-fondens fondkapital uppgick den 31 december 2008 till 173,3 miljarder kronor, vilket innebar en minskning med 54,2 miljarder, jämfört med föregående årsskifte. Under året hade fonden ett nettoinflöde om 0,9 mdkr.

Resultat för 2008 blev -55,1 miljarder. Det är främst värdeminskningen i fondens aktieportfölj som tynger årets resultat. Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till -24,0 procent. Fonden visade en relativ avkastning på -1,8 procent för marknadsnoterade tillgångar exklusive provisionskostnader och rörelsens kostnader.

Annons
Annons
Annons