Annons

Anders Ydstedt: Mobilitet är makt

Foto: Ständigt på väg – Om bilismens förutsättningar och framtid, av Anders Ydstedt och Kalle Bäck.
Publicerad

Fram till 2014 skrevs allt oftare om begreppet ”peak car”, att intresset för att ha bil skulle avstanna. Kommuner och stat planerade för färre bilar. I verkligheten har bilförsäljningen bara fortsatt att öka och med det artiklarna om ”peak car”.

När i dag vägutbyggnader för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet skjuts på framtiden, gator smalnas av och krav på parkeringsplatser planeras bort handlar det därför om en medveten politik för att göra det svårare för bilen.
En politik som leder till minskad framkomlighet, risk för sämre trafiksäkerhet men också till ett betydande gap mellan ansvariga politiker och den stora majoritet av väljarna som själva vill bestämma över sin mobilitet.

Annons
Annons
Annons