Annons

Per Gudmundson:Anders Borgs nya spritgroda

Under strecket
Publicerad

Spritskatten höjs igen, meddelade Anders Borg i veckan. Den halvliter öl som sedan årsskiftet (då den senaste höjningen trädde i kraft) kostar 16 kronor kommer snart att kosta 16,29 kronor. Höjningen ligger helt i linje med Borgs klassiska devis ”Folk ska arbeta, inte supa”, men väckte ändå en del oro. Smugglingen kan öka. I en debatt om frågan kunde man i dagarna höra att den risken var försumbar. Skattehöjningstakten är nämligen så låg, menade debattören, att konsumenterna hinner vänja sig vid priserna och aldrig kommer att uppleva någon prischock som kan ge upphov till nya konsumtionsmönster – allt i enlighet med principen om grodan som kokas i långsamt uppvärmt vatten.

Det finns ett par problem med det resonemanget. Det var på artonhundratalet som vetenskapsmän som Goltz, Heinzmann och Fratscher experimenterade på grodor i kokande vatten. Efter det låg forskningen en smula i träda. Modern zoologi har däremot fastställt vid vilka temperaturer som grodor börjar bli oroliga. Höjer man temperaturen med en grad per minut kommer grodan att bli allt mer aktiv i sina försök att ta sig ur grytan, vet vi nu.

Annons
Annons
Annons