Annons

”Andelen ändrade beslut i domstol har sjunkit”

Slutreplik från Maria Hemström Hemmingsson, Försäkringskassan.
Slutreplik från Maria Hemström Hemmingsson, Försäkringskassan. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Under strecket
Publicerad

Jag vill inleda med att tacka Robert Sjunnebo och LO-TCO Rättsskydd för deras replik – det är genom konstruktiv debatt vi kan höja kunskapsnivån om sjukförsäkringen och bidra till dess utveckling. Det är glädjande att fler delar vår bild att detta behövs.

Den ISF-rapport som LO-TCO Rättskydd hänvisar till redovisar mycket riktigt att avslagen av sjukpenning efter 180 dagars sjukskrivning har ökat, men den innehåller ingen analys om orsaken till detta. I en annan ISF-rapport (ISF 2017:6) som även analyserar – inte bara beskriver – utvecklingen konstaterar ISF att det inte finns något som tyder på att de ökade avslagen inte skulle spegla gällande regelverk och lagstiftning.

Annons
Annons
Annons