Analys/ Ökat gap bäddar för krav på återställare

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är inbromsningen, den dämpade ökningstakten, som LO-ekonomerna lyfter fram och främst sätter sitt hopp till. Risken för en upprepning bedöms som liten.
Men det är i sanning mest en from förhoppning. Ingen kan med någon säkerhet avgöra hur en, om än försiktig, konjunkturuppgång påverkar de grupper som uppfattar sig som förfördelade under de gångna åren.

Utvecklingen med snabbare löneökningar för tjänstemän i förhållande till arbetare är inte heller ett nytt, enstaka fenomen. Mönstret har varit detsamma sedan mitten av 1990-talet. Skillnaden 2001 var att gapet mellan grupperna var större än tidigare.
"Återställare" på löneområdet är därför ingen osannolik utveckling. Tvärtom. Enskilda inresseorganisationer har svårt för att ta ansvar för annat än det egna fögderiet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons