X
Annons
X

Klas Åmark: Än har vi inte lärt oss alla läxor från krigen

Läs mer om 100 år sedan första världskrigets slut
”Peace in our time.” Den brittiske premiärministern Neville Chamberlain visar upp sin fredsöverenskommelse med Tyskland efter ett möte med Adolf Hitler i München 1938.  
”Peace in our time.” Den brittiske premiärministern Neville Chamberlain visar upp sin fredsöverenskommelse med Tyskland efter ett möte med Adolf Hitler i München 1938.  

Hur ska vi se på perioden från 1914 till 1945 i europeisk historia – var det två olika världskrig, med en tjugoårig fredsperiod mellan dem som åtminstone för en tid ingav förhoppningar om en demokratisk och fredlig framtid? Eller var det en sammanhängande period där slutet av det ena världskriget gled över i orsakerna till det andra? 

”Peace in our time.” Den brittiske premiärministern Neville Chamberlain visar upp sin fredsöverenskommelse med Tyskland efter ett möte med Adolf Hitler i München 1938.  

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X