Än finns det inga svar - bara tendenser

Under strecket
Publicerad
Annons

Anställda inom stat och kommuner har tillfälligt (?) tagit över rollen som löneledare på den svenska arbetsmarknaden.
Färsk lönestatistik från Medlingsinstitutet visar upp en spretig lönebild för årets första kvartal. Men att den offentliga sektorn redovisar den snabbaste ökningstakten är tydligt.
Tidigare oroshärdar, sett med Riksbankens ögon, som handeln och byggsektorn redovisar hittills i år en tydligt dämpad löneökningstakt.
Om svängningarna i lönestatistiken förklaras av olika revisionsdatum och därför förändras under året eller om det finns andra strukturella förklaringar är i dag osäkert.
Men inom den offentliga sektorn finns de flesta löneavtal som saknar fastställda löneökningar. Det gäller framför allt akademiker.

I de treårsavtal som löper förhandlas därför deras löneökningar lokalt: i verk, myndigheter, kommuner och landsting.
Och hittills, att döma av statistiken, har de här välutbildade grupperna inte gått lottlösa ur förhandlingarna.
Oron hos dem som vakar över lönemarknaden
handlar om den genomsnittliga löneökningstakten. Om de nuvarande löneökningarna på dryga 4 procent om året är i takt eller otakt med omvärlden är oklart. Tillförlitlig statistik från de viktigaste konkurrentländerna saknas.
Men uppgörelsen inom den stora och betydelsefulla tyska verkstadsindustrin under försommaren på nära 4 procent var inte till den svenska industrins nackdel.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons