”Amorteringskravet får orimlig effekt”

Finansinspektionens förslag till amorteringskrav är i huvud­sak bra men innehåller en betydande brist när det gäller hanteringen av tilläggslån. Hushåll som utökar befintliga bolån får ett retroaktivt amorteringskrav och kan tvingas ta dyra blancolån. Det strider mot regeringens intentioner med lagstiftningen, skriver företrädare för Bankföreningen.

Under strecket
Publicerad
Utan ett lagstadgat krav kan det inte uteslutas att vi faller tillbaka i en situa­tion där en betydande andel av låntagarna inte amorterar på sina bolån, skriver Hans Lindberg och Magnus Karlsson.

Utan ett lagstadgat krav kan det inte uteslutas att vi faller tillbaka i en situa­tion där en betydande andel av låntagarna inte amorterar på sina bolån, skriver Hans Lindberg och Magnus Karlsson.

Foto: Tomas Oneborg
Hans Lindberg och Magnus Karlsson

Hans Lindberg och Magnus Karlsson

Foto: Håkan Flank
Annons

Under de senaste åren har bankerna byggt upp en sund amorterings­kultur. I dag amorterar de allra ­flesta hushåll som tar ett nytt bolån med hög belåningsgrad och de amorterar i en allt snabbare takt.

Annons
Annons
Annons