Annons

”Amning minskar – stoppa oetisk reklam”

Foto: Hasse Holmberg

Sveriges kommuner och landsting och chefer på olika nivåer måste säkerställa att sjukvårdspersonal inte har otillåten kontakt med barnmatsrepresentanter och att personalen har rätt kunskaper för att möjliggöra amning, skriver en rad debattörer.

Under strecket
Publicerad

Barnmatsindustrin omsätter hundratals miljarder kronor per år på en av världens största marknader. När andra industrier krisar står barnmatsindustrin ohotad och dess marknadsvärde beräknas öka med 8 procent varje år. Deras vinster kommer av att barn börjar med annan mat än bröstmjölk så tidigt som möjligt. Bristande myndighetsövervakning av barnmatsindustrin har lyfts fram som en av de främsta orsakerna till den låga amningen i höginkomstländer.

WHO och Unicef rekommenderar att barn helammas i sex månader och därefter delammas till två år eller längre. Rekommendationen gäller över hela världen eftersom hälsofördelarna är stora oavsett ländernas ekonomiska status. The Lancet, en av de högst rankade medicinska tidskrifterna, framhåller utifrån kunskapsläget 2016 fördelarna med amning. För barnet innebär amning minskad risk för infektioner, övervikt, diabetes och plötslig spädbarnsdöd och för mamman minskad risk för bröstcancer, äggstockscancer och typ 2 diabetes. Detta är kunskap som förpliktigar i ett samhälle.

Annons
Annons
Annons