Amnesty sprider myter om sexhandeln

Amnesty Internationals ståndpunkt att ställa sig bakom en legalisering av prostitution är överraskande och beklaglig. Mot bakgrund av forskningen kring sexhandeln bidrar ett sådant beslut till att sprida myter om sexhandeln, skriver de båda forskarna Michael Karlsson och Nujin Tasci.

Under strecket
Publicerad

Prostituerad kvinna på Malmskillnadsgatan i Stockholm.

Foto: TOMAS ONEBORG
Annons

Nyheten om att Amnesty Internationals sekretariat i London vill att organisationen ska ta ställning för en legalisering av sexhandeln har väckt mycket uppmärksamhet. Enligt det förslag som de nationella medlemsorganisationerna nu har att ta ställning till ska Amnesty i fortsättningen verka för att det ska vara tillåtet att både köpa och sälja sexuella tjänster. Huvudargumentet för en avkriminalisering sägs vara att ett förbud kränker de prostituerades mänskliga rättigheter, inte minst deras rätt till hälsa, jämlikhet, säkerhet och personlig integritet.

Men mot bakgrund av den ganska omfattande forskning som idag finns om sexhandelns avigsidor måste Amnesty Internationals ståndpunkt anses både överraskande och beklaglig. Om man ska döma av den hittills förda debatten så har organisationen, i likhet med många andra förespråkare för en legalisering, låtit sig vilseledas av åtminstone fyra vanliga myter kring sexhandeln.

Annons
Annons
Annons