Annons

”Ämnesbetyg är ett luftslott utan legitimitet”

Foto: Anders Wiklund/TT

Ett införande av ämnesbetyg förändrar inte läget för någon elev eller lärare, det är på sin höjd en kosmetisk lösning. Ständiga särlösningar tar inte skolan framåt – det är snarare destruktivt, skriver Svante Hallstedt och Tiger Landén, Moderat skolungdom Stockholm, i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Sveriges Elevkårer relativiserar vikten av ambition och hårt arbete när de förespråkar ämnesbetyg i sin replik på vår debattartikel. Det är tydligt att vi instämmer med varandra på flera punkter. Sveriges Elevkårer, liksom vi, inser att dagens betygssystem är i behov av reform, att kunskap är viktigare än betyg och att lärandet måste sättas i fokus. Men att kalla ämnesbetyg för en nödvändig åtgärd är att förenkla och förbise gymnasiets riktiga problem.

Betygssystemet har länge varit ett tema för debatt, sedan 60-talet har diskussioner om hur en konstruerar ett effektivt och rättvisande system varit aktuella. Ändå har inget system hållit under en längre tid, åtminstone inte utan betydande kritik. Många av dagens lärare har under sin yrkestid hunnit uppleva och ställa om till flera av dessa system. Självklart är dessa ständiga omställningar krävande för både elever och lärare. Att betygssystemet ofta lyfts och kritiseras av politiker är dock i sig inte konstigt med tanke på den viktiga roll det utgör i samhället. Betyg fyller en mängd olika funktioner: det ska mäta elevens kunskapsnivå inom de olika ämnena och delmomenten samtidigt som de agerar måttstock för antagning till högre studier, för att nämna några exempel.

Annons
Annons
Annons