Annons
X
Annons
X

Ämne i grönsak kan förlänga liv

Det hittills förbisedda alfakarotenet som finns rikligt i pumpa och morötter minskar risken att dö i förtid med 39 procent. Alfakaroten kan vara en felande länk som förklarar varför vissa frukter och grönsaker, men inte vitaminpiller, tycks skydda mot hjärtsjukdomar, cancer och diabetes enligt forskare i USA.

Foto: LARS PEHRSON

Ända sedan 1950-talet har det skrivits spaltmil om betakaroten, den antioxidant som gör morötter gula och länge ansågs bidra till att förebygga kroniska sjukdomar.

De senaste 15 åren har en rad studier påtagligt dämpat yran bland forskarna. De har hittat få, om ens några, tecken på betakarotenets helande verkan när det serveras separat. Tvärtom har stora studier kopplat tillskott av betakaroten till ökad risk för lungcancer bland rökare.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Under tiden har det närbesläktade alfakarotenet bara ägnats ett förstrött intresse i en handfull mindre ambitiösa studier där resultaten gått isär.

  Annons
  X

  Alfakaroten är ungefär lika vanligt i grönsaker som betakaroten och de uppträder ofta tillsammans.

  I laboratorieförsök på mänskliga celler har alfakaroten visat sig ha en mycket stark antioxidativ effekt som är nästan tio gånger starkare än betakarotenets. Sådana försök antyder att alfakaroten kan ha en förebyggande effekt på såväl levercancer som på lung- och hudcancer.

  Nu täpper forskare från amerikanska Center for disease control and prevention, CDC, i Atlanta igen kunskapsluckan.

  I den hittills i särklass största och längsta studien på alfakaroten rapporterar forskarna att de hittat ett signifikant, dosrelaterat samband mellan halterna av alfakaroten i blodet hos människor och risken för att de ska dö i förtid. Studien presenteras i ansedda Archives of internal medicine.

  Studien baseras på 15318 vuxna amerikaner som ingått i den stora amerikanska kostundersökningen NHANES 3 sedan slutet av 1980-talet. Deltagarna följdes sedan under i genomsnitt 13,9 år då 3810 av dem hade avlidit.

  Ju högre halter av alfakaroten som uppmättes vid provtagningar, desto mindre var risken för att dö, såväl i största allmänhet som specifikt i hjärtinfarkt eller i cancer.

  När det gäller cancer var effekten särskilt stor på cancer i luft- och matstrupe samt i munhålan. Det fanns även en tydlig koppling till minskad dödlighet i diabetes typ-2 samt i astma och andra luftrörssjukdomar.

  Alfakaroten används inte i tillskott eller vid berikning och därför kommer det vi har i våra kroppar enbart från frukter och framför allt grönsaker som vi ätit.

  När forskningsledarna Chaoyang Li och Earl Ford vid CDC:s epidemiologiska avdelning summerade resultaten var slutsatsen entydig och statistiskt signifikant långt ner i subgrupper där man vägt in effekter av olika livsstil och etniska och kulturella särdrag.

  För dem med högst halter av alfakaroten var risken hela 39 procent mindre att dö under den period studien pågick, och redan en måttlig höjning minskade risken med 23 procent.

  ”Dessa resultat ger stöd för att ökad konsumtion av frukt och grönsaker är ett medel att förebygga för tidig död”, skriver författarna.

  –Det här är intressanta resultat som talar för att vi mår bra av att äta särskilt vissa grönsaker och rotfrukter, säger Irene Mattisson, nutritionist på Livsmedelsverket.

  –Man har inte pratat så mycket om alfakaroten tidigare utan det har varit väldigt mycket fokus på betakaroten. Det beror nog på att det senare är ett provitamin som lätt ombildas till A-vitamin i kroppen, säger Irene Mattsson.

  –Men även alfakaroten ombildas ganska lätt till A-vitamin. Det här understryker att vi behöver lära oss mer om vad det är i frukt och kanske framför allt i grönsaker som är hälsosamt, fortsäter hon.

  Irene Matson tror att det ytterst handlar om att många olika ämnen i råvaran arbetar ihop och att det därför är svårt att återskapa den hälsosamma effekten av att äta riktiga frukter och grönsaker i ett vitaminpiller där man väljer ut och renframställer ett fåtal ämnen.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: LARS PEHRSON Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X