X
Annons
X

Åke Wallenquist: Amerikanska planer på bemannade rymdfärder

Läs mer om Streckare från 100 år
Raketflygplanet North American X-15 testkördes 1963.
Raketflygplanet North American X-15 testkördes 1963. Foto: Nasa

De satellitfärder som utförts under de senaste åren av sovjetryska och amerikanska astronauter kan knappast rubriceras som rymdfärder i egentlig bemärkelse, då ju dessa satelliter i högsta grad varit "jordbundna": de har hela tiden rört sig inom jordatmosfärens högre skikt och relativt sett mycket nära jordytan. Med verkliga rymdfärder bör lämpligen förstås sådana färder där rymdfarkosterna manövrerats utanför jordens närmaste attraktionsområde i den interplanetariska rymden. Även om satellitfärderna erbjudit många svåra tekniska problem är de problem som är förknippade med realiserandet av bemannade rymdfärder av nyss antytt slag av en helt annan storleksordning.

Raketflygplanet North American X-15 testkördes 1963.

Foto: Nasa Bild 1 av 2

Denna artikel var införd i SvD den 22 december 1963.

Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X