Amerikanska Irakvapen borta

Över hälften av de handeldvapen som USA levererat till säkerhetsstyrkorna i Irak är på drift, rapporterar det amerikanska riksrevisionsverket GAO. Vapnen kan ha hamnat i händerna på upprorsgrupper.

Under strecket
AFP, TT
Publicerad
Annons

I en synnerligen kritisk rapport skriver verket, som är kongressens granskande öga, att minst 190 000 automatkarbiner och pistoler som sedan 2003 tillställts de irakiska säkerhetsstyrkorna för att stärka deras stridskraft bara har försvunnit.

Sedan Irakkriget började har USA lagt ner omkring 19,2 miljarder dollar (närmare 130 miljarder kronor) på att utrusta de irakiska militära och halvmilitära styrkor som är tänkta att gradvis ta över säkerhetsansvaret i landet efter de amerikanska trupperna. I denna summa ingår enligt GAO minst 2,8 miljarder dollar (19 miljarder kronor) för inköp och leverans av vapen och annan militär utrustning som ansetts nödvändig för de irakiska styrkornas arsenaler.

Annons
Annons
Annons