Annons

Amerikanisera inte sjukvården

Sverige är på väg att införa en amerikansk modell i sjukvården med beställare och utförare. Problemet är att vinster då görs främst genom att förskjuta kostnader. Det skriver de tre läkarna Anders Fagerlind, Johan Sundström och Martin Wohlin.

Under strecket
Publicerad

Svensk sjukvård är fortfarande bland de bästa i världen, och långt ifrån den dyraste. Amerikansk sjukvård är dyrast i världen, och långt ifrån den bästa. Sverige är på väg att införa en amerikansk modell, men det är fel väg att gå.

Marknadsekonomi fungerar alldeles utmärkt för konsumentprodukter, som bilar, blöjor och telefonabonnemang, där kunden kan göra ett fritt och välinformerat val. Och marknadsekonomi har visat sig överlägset för att skapa välstånd och ökad hälsa för människor i många delar av världen. Enligt klassiska marknadsekonomiska modeller ska marknaden organiseras så att de som mest efterfrågar produkten får den. Därför organiseras till exempel primärvården nu så att de som mest efterfrågar sjukvård ska få den, till exempel unga akademiker med snuviga barn. Det betyder samtidigt att de som mest behöver sjukvård riskerar att inte får den, till exempel multisjuka äldre, eftersom de ofta har mycket svårt att göra fria och välinformerade val.

Annons
Annons
Annons