Recension

FLUGORNAS HERREAmbitiös Flugornas herre saknar rätta naturkänslan

Under strecket
Publicerad
Annons

Ön i William Goldings berömda roman ”Flugornas herre” är ett mikrokosmos, en bild av världen. Det har sagts att Golding i symbolisk form gestaltar ett bestämt tidsskede, nämligen den värld som han hade såriga erfarenheter av som soldat i andra världskriget - men vem vill påstå att symboliken inte också gäller vår tid?
Golding undervisar genom att berätta. Hans äventyrsskildring av hur tio skolpojkar som efter en flygolycka hamnar på en obebodd ö handlar om överlevnadens villkor för människor i ett nödläge men också om ett trevande försök till samhällsbygge. Romanen ställer de pojkar som tror att det krävs en gemensam ordning för att gruppen ska klara sig mot dem som avfärdar regler och hänsyn som idéer för veklingar och successivt skruvar
berättelsen upp motsättningarna. Det som börjar som ett pojkäventyr utvecklas till en lektion i demokrati och ändar som i en klassisk tragedi med den goda viljans totala nederlag.

Symbolbagaget döljs i romanen av miljö- och människoskildringen. När boken transponeras till teaterspråk blir det undervisande draget ofrånkomligen mera påtagligt och i Peter Engkvists föreställning av Nigel Williams dramatisering på Hipp i Malmö tar undervisningen loven av dramatiken.
Scenbilden, en sandstrand inramad av ett par klippblock och en palm, ger inte mycket av naturkänsla. Åskådarens fantasi sätts på svåra prov när hon ska föreställa sig att pojkarna går på jakt i den skog som inte finns och inte mycket lättare är det att uppleva spänningen mellan de två grupperingarnas uppehållsplatser på ön. Grishuvudet, som är ”flugornas herre”, reduceras till dekorelement.
Ljuset i föreställningen läggs mestadels på strandremsan, ett slags torg för styckets idédiskussion. Här utmanar den stridslystne Jack (Håkan Paaske) den
förnuftige ledaren Ralph (Göran Dyrssen). Här försöker den mobbade Piggy (Stalle Ahrreman) gång på gång kalla gruppen till ”möte”. Och här blir Simon (Richard Kolny), som är godhetens symbolgestalt i gruppen, offer för kamraternas vilda lekar.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons