Annons

Ambitionen i Köpenhamn måste höjas dramatiskt

Det är dags att EU med Sverige i spetsen tar ett tydligt ledarskap i klimatfrågan. Om EU tar en mycket mer aktiv roll i klimatförhandlingarna än man har gjort hittills är det fortfarande möjligt att på sikt spara både pengar och människoliv. Men då måste man också göra det nu, om en vecka är det försent, skriver Erik Malm, observatörsdelegat på COP 15.

Under strecket
Publicerad

Den här veckan ska ett beslut fattas i Köpenhamn som kommer att vara helt avgörande för om vi kommer att klara av att hantera den största krisen i mänsklighetens historia. Vi är ännu mycket långt ifrån ett juridiskt bindande avtal med substantiella krav på utsläppsminskningar.

Köpenhamnsmötet äger rum under UNFCCC, United Nations Framework on Climate Change. Målet är tydligt, att minska utsläppen så att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären till följd av mänsklig verksamhet inte ger upphov till farlig temperaturhöjning. Man pratar här också om ett tröskelvärde, då systemet blir självaccelererande vilket givetvis får förödande konsekvenser för vårt klimat. IPCC, ett FN-organ som ansvarar för att sammanställa och analysera klimatdata vidhåller att de vetenskapliga klimatmodellerna sätter den här gränsen vid två grader. Sveriges chefsförhandlare i Köpenhamn, Anders Turesson instämmer och säger sig inte vilja något annat än att förhandlingarna ska nå detta mål.

Annons
Annons
Annons