Fortsatt låga räntor

Enligt regeringens vårproposition förväntas reporäntan ligga kvar på 1 procent fram till början av 2015 då en allmän internationell konjunkturuppgång bidrar till att svensk ekonomi växer. Samtidigt målas ett alternativt scenario upp med en betydligt dystrare verklighet.

Under strecket
Publicerad
Annons

I huvudscenariot vidtas åtgärder så att de statsfinansiella problemen inte förvärras under 2013 och att den globala konjunkturåterhämtningen tar fart under 2015. Men i det alternativa scenariot antas en betydligt svagare utveckling världen över, som ger att lågkonjunkturen i Europa blir värre och återhämtningen inte tar fart förrän 2016.

Med en återhämtning först 2016 skulle världshandeln skulle sjunka, vilket ger lägre efterfrågan på svenska exportprodukter under 2013-2016, samtidigt som arbetslösheten skulle nå 10 procent. I detta scenario spås det att reporäntan kommer att ligga på 0,25 procent under 2015-2016, för att sedan stiga till två procent 2017.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons