Alternativt nobelpris slipper skatt i Sverige

Regeringen beslutar i dag att föreslå riksdagen att stiftelsen The Right Livelihood Award, som delar ut det så kallade alternativa Nobelpriset, ska inkluderas i den katalog som innebär att stiftelsen skattebefrias. Stiftelsen hotade nyligen att flytta både säte och prisceremoni från Sverige till Tyskland om man här tvingades fortsätta betala skatt.

Under strecket
Publicerad
Annons

”Alternativa Nobelpriset” har uppfattats som en öppen utmanare till framför allt Nobels Fredspris. På dess hemsida kan man läsa ”Det har sagts att om Nobels Fredspris speglade världens angelägenheter under 1900-talet, så ska Right Livelihood Award spegla dessa under 2000-talet”.
0 Right Livelihood award
9 Webben
Läs mer om det alternativa nobelpriset. Sidan är på engelska.
www.rightlivelihood.org
SvD skrev 31/1 om att stiftelsen kunde flytta till Tyskland.
Det är det nordiska biståndsnyhetsbrevet Development Today som berättar att finansminister Pär Nuder slutligen tagit beslutet att låta skattebefria stiftelsen.
Det finns två möjligheter för en stiftelse att skattebefrias. Den ena är att stiftelsen är en allmännyttig stiftelse hos länsstyrelsen, den andra att regeringen hos riksdagen begär att stiftelsen i fråga ska föras in i regeringens särskilda katalog.

Right Livelihood Award-stiftelsen finns registrerad hos länsstyrelsen ända sedan 1980 och har sedan dess delat ut sina årliga priser, utan att ha
ålagts skatt.
År 2002 meddelade dock skattemyndigheten, som SvD tidigare berättat (31 januari), att stiftelsen inte i lagens mening kunde betraktas som en skattebefriad stiftelse. Miljö och fredsfrämjande nämns nämligen inte i den 50 år gamla lagen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons