Annons

Per Gudmundson:Alternativet till Stefan Löfven

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra och ekonomiskpolitiske talesman Ulf Kristersson presenterade partiets vårmotion. Problemen är tre.
Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra och ekonomiskpolitiske talesman Ulf Kristersson presenterade partiets vårmotion. Problemen är tre. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / Svenska Dagbladet
Publicerad

Omvärlden är mer instabil än vi har sett på decennier. Samtidigt förmår inte svensk ekonomi att få ner arbetslösheten eller mildra de sociala problemen, trots att konjunkturen går för högtryck. I det läget urholkar de rödgröna arbetslinjen.

Det menade Moderaternas ledare Anna Kinberg Batra och ekonomiskpolitiske talesman Ulf Kristersson när de på onsdagen presenterade partiets ekonomiska vårmotion.

”Vi moderater kommer fokusera på arbetslinjen, fokusera på tryggheten, i dag i vårmotionen, och också framöver. Efter en period av omprövning, efter arbete med våra reformer, så är det här ni ser oss röra oss framåt”, sade Anna Kinberg Batra.

Annons

Moderaternas politiska förslag innebär ett tydligt alternativ till Stefan Löfven. Målen är 500 000 nya jobb till 2025 och en halvering av sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda. Samtidigt vill M skjuta till resurser till försvaret och få fram 5 000 fler poliser.

Metoden känns igen från Alliansens program när Socialdemokraterna under Göran Persson petades bort 2006. Enkelt uttryckt: det ska löna sig bättre att jobba. Moderaterna vill stimulera arbetsutbudet genom bättre incitament för lönearbete. Påtagliga skattesänkningar, främst för dem med lägre inkomster, kombineras med stramare bidragsregim.

En bussförare ska få 500 kronor mer i plånboken varje månad genom sänkt skatt. Totalt ger förslaget en skattesänkning på 22 miljarder kronor – den största sedan Alliansen tog makten 2006.

Arbetslinjen ska också prägla ersättningssystemen. Det ska löna sig att ta ett jobb för den som går på bidrag. Moderaterna vill ha ett bidragstak, att invandrare ska kvalificera sig för trygghetssystemen och att a-kassan ska bli mer av en omställningsförsäkring med lägre tak och snävare tidsbegränsning. Nyanlända ska omfattas av utbildningsplikt.

Ulf Kristersson poängterade vikten av att bryta ”det nya utanförskapet, det som kommer att grundlägga långvarigt bidragsberoende.”

”Den stora skillnaden mot det förra utanförskapet och det här, det är ju att då var det mycket fullvuxna svenskar. Då pratade vi om förtidspensionärer i 55-årsåldern. Nu pratar vi om människor som kanske är 30, 40, 55, som inte kommer in, och som ska leva i decennier på bidrag innan de så småningom blir fattiga pensionärer. Gör inte på det sättet.”

Arbetsmarknadspolitiskt satsar man på de så kallade nystartsjobben – subventionerade anställningar för långtidsarbetslösa eller nyanlända. M vill fördubbla subventionen, som i dag motsvarar arbetsgivaravgifterna.

Samtidigt ska man tredubbla rut-avdraget för att få fler enkla jobb i tjänstesektorn.

Sammantaget innebär vårmotionen reformer på 37 miljarder kronor. Detta finansieras huvudsakligen med sänkta utgifter, men också med höjd moms om 1 procentenhet.

På många sätt är programmet en uppdatering av den politik som förde borgerligheten till makten förra gången och som dukade bordet för dagens finansminister.

Problemen är huvudsakligen tre.

För det första finns det ingen självklar samsyn i Alliansen om hur regeringsalternativet ska formuleras och hur det ska byggas upp.

För det andra är de politiska förslagen så genomgripande att det är svårt att tro att de kan genomföras med mindre än att regeringen vilar på en stadig majoritet. Alliansens reformstarka fyra första år vid makten gick inte att upprepa i minoritet.

För det tredje imponerar inte en halv miljon nya jobb eller några tusen fler poliser om befolkningen samtidigt ökar med en miljon, vilket SCB:s prognos förutspår.

Men det är förstås bättre än inget alternativ alls.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons