Annons

Bosse Holmqvist:Alternativa fakta styrde erövringen av Mexiko

Montezuma II och Hernando Cortés i fredligt möte, målning från 1800-talet.
Montezuma II och Hernando Cortés i fredligt möte, målning från 1800-talet. Foto: TT

I 500 års tid har Cortés egen skildring av sitt möte med Montezuma präglat bilden av relationen mellan de spanska conquistadorerna och Mexikos urinvånare. Övriga källor ger dock en helt annan bild av hur det gick till.

Under strecket
Publicerad

Denna höst är det exakt 500 år sedan den aztekiske härskaren Montezuma II och den spanske conquistadoren Hernando Cortés möttes för första gången, i utkanten av aztekernas miljonstad Tenochtitlán den 8 november 1519. Ett halvår tidigare hade 450 spanjorer under ledning av Cortés landstigit i det som skulle bli Mexiko. För att förhindra möjligheten till reträtt lät Cortés strax bränna samtliga skepp. Därefter vidtog en blodig marsch mot huvudstaden, en liten djärv skara soldater mot en övermakt av indianer. 

Eftersom Montezuma hyste en föreställning om att spanjorerna var forna tiders härskare, kanske rentav gudar, som återvänt för att hävda sin överhöghet, och dessutom var en svag härskarnatur, var han vid sitt möte med Cortés genast beredd att underkasta sig denne och förklara den spanske kungen Karl I sin lydnad. Han hölls därefter i fångenskap till sommaren därpå varefter han stenades till döds av sina undersåtar. 

Annons
Annons
Annons