”Alternativ lösning behövs för LSU”

Ett av Statens Institutionsstyrelses ungdomshem, SiS Tysslinge.
Ett av Statens Institutionsstyrelses ungdomshem, SiS Tysslinge. Foto: Marcus Ericsson/TT

Då sluten ungdomsvård (LSU) primärt är ett straff bör ett sådant uppdrag förläggas till den som har mest erfarenhet inom området, i detta fall kriminalvården. Det skriver fyra tidigare institutionschefer i en slutreplik till Statens institutionsstyrelse.

Under strecket
Publicerad
Annons

Med förslaget att organisatoriskt lägga LSU under kriminalvården avser vi självfallet inte att placera ungdomar tillsammans med vuxna kriminella. Det var ju just dessa misstag som var skälet till att LSU blev till. Här har vi lärt av historien!

I artikeln skriver vi att det ”finns ett behov av att lagstifta om en alternativ lösning motsvarande den som gäller för vuxna beträffande skalskydd och straffnivåer et cetera”. I detta ingår givetvis att utveckla en verksamhet, byggd på tillgänglig kunskap, som matchar LSU-ungdomarnas behov såväl säkerhetsmässigt, som vård- och behandlingsmässigt. Att vara organiserad inom kriminalvården betyder ju inte per automatik avsaknad om erbjudande av behandling.

Annons
Annons
Annons