Annons
X
Annons
X

Almega: Så kan AF fungera bättre än i dag

Att bara lägga ned Arbetsförmedlingen och privati­sera och konkurrensutsätta leder inte automatiskt till bättre resul­tat. Här kan Almegas arbetsförmedlingsmodell bidra till förbättrade arbetsmarknadsinsatser, skriver Almega, Bemannings­företagen och Utbildningsföretagen.

Debatten om Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingens myndighetsutövning och utförande måste separeras i två delar. Själva arbetsförmedlingen bör helt och hållet konkurrensutsättas, skriver artikelförfattarna.
Arbetsförmedlingens myndighetsutövning och utförande måste separeras i två delar. Själva arbetsförmedlingen bör helt och hållet konkurrensutsättas, skriver artikelförfattarna. Foto: Jessica Gow/TT (Arkiv)

DEBATT | ARBETSFÖRMEDLINGEN

Arbetsförmedlingens insatser måste bli mer kostnadseffektiva. Men att lägga ned Arbetsförmedlingen, som Moderaterna och Liberalerna föreslår, är en förenklad lösning. I stället krävs tydlig resultatersättning samt att de 20 procent sämsta aktörerna ska förlora uppdragen efter varje tvåårsperiod. Totalt kan andelen som lämnar förmedlingen för jobb öka med 15 procentenheter, motsvarande 98 000 fler arbetslösa få arbete.

Arbetsmarknaden står inför stora utmaningar. Flyktingkrisen under 2015 innebär att närmare 95 000 personer väntas träda in på arbetsmarknaden i närtid, vilket motsvarar lika många som förlorade jobbet under finanskrisen. En enorm utmaning. Ur ett national­ekonomiskt perspektiv innebär det att det sker en utbudschock på arbetsmarknaden.

De nyanlända kommer inte automatiskt att ­hamna i arbete. Varken pensionsavgångar eller det generella jobbskapandet i ekonomin skapar tillräckligt många arbetstillfällen. Att hälften av de nyanlända har högst förgymnasial utbildning innebär också att vuxenutbildningen måste reformeras för att klara integrationen.

Annons
X

Lika viktigt är att effektivisera de integrations­politiska insatserna. Här är Arbetsförmedlingens effektivitet särskilt angelägen, inte minst då myndigheten ansvarar för de nyanländas etablering. 

Men Arbetsförmedlingen ineffektivitet är påtaglig. Bara 6 procent av de nyanlända får jobb på ordinarie arbetsmarknad efter två år hos myndigheten. Om utbildning och subventionerade anställningar räknas med går 31 procent vidare till en aktiv insats efteråt. Men hela sju av tio gör inget alls. 

Att Arbetsförmedlingen misslyckas bortförklaras ibland med att de inskrivna har allt svårare med förankringen på arbetsmarknaden. Men även i andra länder finns svaga grupper och omfattande långtidsarbetslöshet. I både Storbritannien och Australien har det också visat sig att konkurrensutsättning av insatserna särskilt gynnat långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Full ersättning till utförare ska enbart utgå när utföraren fått den sökande i arbete.

  Ur det perspektivet skulle det vara enkelt att hålla med Liberalerna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Moderaterna som vill lägga ned Arbetsförmedlingen. Riktigt så enkelt är det dock inte. Att privatisera och konkurrensutsätta leder inte automatiskt till bättre resultat, utan det handlar om hur arbetsmarknadsinsatserna konkurrensutsätts.

  Erfarenheterna från Australiens arbetsmarknadsmodell visar att det finns flera mekanismer i hur matchningsinsatserna ska styras:

  För det första – Arbetsförmedlingens myndighetsutövning och utförande måste separeras i två delar. Myndighetsutövningen behöver behållas för att sköta bedömning av behov av stödinsatser och resultat­uppföljning av utförare och för att säkerställa en sammanhållen statistik. Själva arbets­förmedlingen bör helt och hållet konkurrensutsättas med samma villkor som för fristående utförare som för den statligt ägda.

  För det andra – arbetssökande ska kunna välja ut­förare av arbetsförmedlingsinsatserna. Stödets omfattning beror på den arbetssökandes behov. Ju större stödbehov, desto större peng till insatser. 

  För det tredje – utförarna, oavsett statliga eller privata, ska alla betalas utifrån resultat. Erfarenheterna från Australien visar att betalningsmodellerna är helt centrala för att förmedlingen ska bli effektiv. Full ersättning till utförare ska enbart utgå när utföraren fått den sökande i arbete. Staten ska bara betala för arbetsförmedling som fungerar. Dessutom ska de 20 procent sämsta aktörerna rensas ut ur systemet efter varje tvåårsperiod. Just denna mekanism för marknadsexit är ytterligare en viktig beståndsdel till varför Australien-modellen fungerar.

  Att styra verksamheten utifrån resultatersättning innebär också att staten inte detaljreglerar respektive insats på det sätt man traditionellt har gjort. Ansvaret för att designa stödinsatsen läggs på leverantören som har expertkompetensen och som tack vare resultatersättningen har ekonomiska drivkrafter att designa de insatser som verkligen fungerar. 

  I dag slussas arbetssökande runt mellan samma insatser flera gånger, och eftersom det är reglerat att vissa insatser ska utföras kan den sökande exempelvis behöva skriva samma CV flera gånger. Att minska rundgången i onödig upprepning av aktiviteter är både mer kostnadseffektivt och respektfullt för den arbetssökande.

  Sammanfattningsvis kan Almegas arbetsförmedlingsmodell bidra till att stärka arbetsmarknads­insatsernas resultat, genom att bemannings, omställnings- och utbildningsföretag får fullt förtroende att matcha arbetssökande till jobb. Resultatersättningsmodeller säkerställer att insatserna håller önskvärd kvalitet och att de annars rensas ut ur systemet. Bara så kan vi säkerställa att offentliga resurser används till vad de är avsedda för och att integration och syssel­sättning faktiskt förbättras. 

  Anna-Karin Hatt

  vd Almega

  Ulf Lindberg

  näringspolitisk chef Almega

  Ann-Kari Edenius

  förbundsdirektör Bemanningsföretagen

  Li Jansson

  arbetsmarknadsekonom Almega samt branschansvarig Utbildningsföretagen

  Annons

  Arbetsförmedlingens myndighetsutövning och utförande måste separeras i två delar. Själva arbetsförmedlingen bör helt och hållet konkurrensutsättas, skriver artikelförfattarna.

  Foto: Jessica Gow/TT (Arkiv) Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X