X
Annons
X

Alltjämt finns tid att göra om och göra rätt

All signalspaning mot inhemsk kabeltrafik går inte att filtrera bort. Det medger FRA:s chef Ingvar Åkesson i lördagens
Upsala Nya Tidning . Nej, han upplever inte det förhållandet som ett problem, även om det strider mot signalspaningslagen.

Åkesson tycker att regeringens aviserade integritetsförstärkningar bara gör FRA mer byråkratiskt. Myndigheten blir ineffektiv om man ska behöva inhämta domstols tillstånd innan FRA kan börja spana av mejltrafik, telefonsamtal och andra signaler som studsar runt i trådar och kablar.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X