Annons

Alltför trötta fartygsbefäl en tickande bomb

De senaste fyra åren har arton fartygsolyckor inträffat i svenska farvatten sedan vakthavande befäl somnat på bryggan. En färsk undersökning visar också att sjöbefäl är farligt trötta när de tjänstgör nattetid.

Under strecket
Publicerad

2001-01-13, kl 00.50. Ett svenskt torrlastfartyg grundstötte i Kalmarsund efter att vakthavande befäl somnat.

2001-03-15 kl 06.10. Ett bulkfartyg från Gibraltar gick på grund vid Helsingborg när vakthavande befäl somnat.

Annons
Annons
Annons