Annons
X
Annons
X

”Alltför svårt att jämföra villkoren för bolån”

Bolåntagarnas ställning skulle stärkas med nya regler men de flesta är inte tillräckligt ­kunniga för att klara av att navigera bland alla termer, begrepp och villkor som bankerna använ­der. Istället har de som är insatta nu fått större fördelar på de svagares bekost­nad, skriver Tor Borg och Emma Persson, SBAB, och efterlyser nya regler.

[object Object]
Mer än hälften av bolåntagarna känner inte till begreppen listränta och snittränta, skriver författarna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

DEBATT | PRIVATEKONOMI

De som är insatta och kan förhandla har fått större fördelar på de svagares bekost­nad.

Sex av tio svenska hushåll har eller har haft bolån. Att teckna bolån är för de flesta hushåll ett av de största ekonomiska beslu­ten som de fattar under sitt liv. Okunskap och lathet kan, i värsta fall, kosta många onödiga kronor under lång tid för den som låser in sig i ett dåligt låneavtal. Det är därför viktigt att valet av långivare kan fattas med så stor insikt i bankernas olika erbjudanden som möjligt. Det är också viktigt att den som planerar att skaffa bolån förstår de termer och begrepp som bankerna använder.

**Behovet av att stärka **bolåntagarnas ställning och minska kunskapsunderläget bidrog till att Finans­inspektionen i somras införde regler om att alla före­tag som ger bolån, senast fem dagar in på en ny ­månad, ska publicera den genomsnittliga räntan för varje räntebindningstid som deras kunder erbjudits den senaste månaden. Företagen ålades också att informera om vad som påverkar den ränta som olika kunder erbjuds såsom inkomst, lånestorlek, belåningsgrad och sparande.

Annons
X

Syftet med regeländringarna var att bolåne­kunderna ska få ökad inblick och därmed en bättre förståelse för hur bolåneräntan bestäms. Därmed skulle möjligheterna förbättras att fatta ett medvetet beslut om bolånet och jämföra olika erbjudanden. Under de nio månader som förflutit sedan regel­ändringen har de flesta banker gjort ganska få ­ändringar av sina listräntor. Skillnaden mellan listräntorna och snitträntorna har legat kring 0,5 procentenheter hos de flesta banker, med enstaka undantag. Sannolikt innebär det att de låntagare som inte med jämna mellanrum aktivt förhandlar om räntenivå eller på annat sätt agerar får ett betydligt sämre erbjudande än de som är pålästa och aktiva. Vi menar att det införda systemet inte nämnvärt förbättrat situationen för de svagaste bolåntagarna. Snarare är det tvärtom, de som är insatta och kan förhandla har fått större fördelar på de svagares bekost­nad.

**Vi menar också **att de flesta bolåntagare inte är tillräckligt kunniga för att klara av att navigera bland alla termer, begrepp och villkor som bankerna använ­der. I en undersökning som vi publicerar i dag slår vi fast att mer än hälften av de som har bolån inte känner till begreppen listränta och snittränta, än mindre kan de skilja på dem. Och detta gäller även de som nyligen lagt om, tecknat nytt eller på annat sätt ­ändrat något med lånet. En majoritet av svenska hushåll skulle inte kontakta olika banker, jämföra räntor ­eller på annat sätt aktivt jämföra bankernas erbjudanden om de var på väg att teckna eller ändra bolån.

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att Finansinspektionen och andra myndigheter bör gå vidare i sitt arbete med att stärka hushållens ställning på bolånemarknaden. Kanske ska list- och snitträntor kompletteras med att bankerna även redovisar ­högsta och lägsta räntor? Kanske ska man se över om det ska vara tillåtet att koppla bolånerabatter till andra affärer bolåntagaren har med banken? Vi ser också ett stort behov av ökade utbildningsinsatser i ekonomiska frågor både bland yngre och äldre. En licensiering av bolånerådgivare är på väg, vilket är bra. Kanske bör man ytterligare öka kraven på att bankerna säkerställer att bolånekunderna verkligen förstår vad de ger sig in på?

Tor Borg

chefsekonom, SBAB

Emma Persson

boendeekonom, SBAB

Fotnot: SBAB är en statlig bank, läs mer här.

Tor Borg och Emma Persson Foto: Pressbild, Klemner Studio
Annons
Annons
Annons
X

Mer än hälften av bolåntagarna känner inte till begreppen listränta och snittränta, skriver författarna.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 2

Tor Borg och Emma Persson

Foto: Pressbild, Klemner Studio Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X