”Alltför stort godtycke inom psykvården”

För samma typ av psykiska besvär kan det vissa gånger erbjudas flerårig psykoterapi, men andra gånger enbart hänvisas till privata alternativ utanför sjukvården. Därför behövs en tydligare gräns mellan hälsovård och sjukvård inom psykiatrin. Det skriver Linda van Paaschen, överläkare och specialist i psykiatri.

Under strecket
Publicerad
Foto: ERIK G SVENSSON
Foto: Magnus Liam Karlsson

Linda van Paaschen

Foto: Privat
Annons

Svensk hälso- och sjukvård håller internationellt sett en hög standard. Den som drabbas av psykisk eller fysisk sjukdom i Sverige blir i allmänhet väl omhändertagen och erbjuden adekvat behandling. Det finns givetvis alltid förbättrings­utrymmen och även om det pågår en kontinuerlig utveckling är besparingar och resursbrist ofta försvårande omständigheter. Inom den psykiatriska delen av hälso- och sjukvården finns en strukturell problematik som förtjänar att uppmärksammas och helst avhjälpas. Ett stort antal fullt friska individer erhåller idag psykiatrisk sjukvård på grund av viss psykisk måendesvikt samtidigt som individer som drabbas av psykiska sjukdomar inte erbjuds den för närvarande effektivaste behandlingen för sin sjukdom. Genom vissa omstruktureringar skulle en mer ändamålsenlig och mindre godtycklig ­resursfördelning kunna uppnås.

Sannolikt bottnar psykiatrins problematik i komplexiteten i psykisk (och fysisk) ohälsa. Skiljelinjen mellan vad som är normalt, förstadium till sjukdom eller utvecklad sjukdom består många gånger av en bred gråzon. Det förklaras främst av människans sammansatta natur och sjukdomars ofta intrikata beskaffenhet. Den medicinska vetenskapen är liksom de flesta andra vetenskaper inte särskilt exakt och det gäller kanske den psykiatriska vetenskapen i synnerhet. Medicin har traditionellt också setts som både en vetenskap och en konstform. I medicin (eller läkekonst) ingår att diagnostisera och behandla sjukdomar, men det ingår även att förhindra dem, att upprätthålla hälsa. Därför används ofta benämningen hälso- och sjukvård ­istället för enbart sjukvård. Allt hänger ihop.

Annons
Annons
Annons