”Alltför stort godtycke inom psykvården”

För samma typ av psykiska besvär kan det vissa gånger erbjudas flerårig psykoterapi, men andra gånger enbart hänvisas till privata alternativ utanför sjukvården. Därför behövs en tydligare gräns mellan hälsovård och sjukvård inom psykiatrin. Det skriver Linda van Paaschen, överläkare och specialist i psykiatri.

Under strecket
Publicerad
ERIK G SVENSSON
Foto: ERIK G SVENSSON
Magnus Liam Karlsson
Foto: Magnus Liam Karlsson
Linda van Paaschen

Linda van Paaschen

Foto: Privat
Annons

Svensk hälso- och sjukvård håller internationellt sett en hög standard. Den som drabbas av psykisk eller fysisk sjukdom i Sverige blir i allmänhet väl omhändertagen och erbjuden adekvat behandling. Det finns givetvis alltid förbättrings­utrymmen och även om det pågår en kontinuerlig utveckling är besparingar och resursbrist ofta försvårande omständigheter. Inom den psykiatriska delen av hälso- och sjukvården finns en strukturell problematik som förtjänar att uppmärksammas och helst avhjälpas. Ett stort antal fullt friska individer erhåller idag psykiatrisk sjukvård på grund av viss psykisk måendesvikt samtidigt som individer som drabbas av psykiska sjukdomar inte erbjuds den för närvarande effektivaste behandlingen för sin sjukdom. Genom vissa omstruktureringar skulle en mer ändamålsenlig och mindre godtycklig ­resursfördelning kunna uppnås.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons