Annons

Alltför lätt att luras vid finansiell rådgivning

Finansiell ”rådgivning” är alltför ofta rent aggressiv marknadsföring, och konsumenten befinner sig ofta i ett stort informationsunderläge. Regeringen har därför tillsatt en utredning för att öka konsumentskyddet och tillsynen vid finansiell rådgivning, skriver konsumentminister Birgitta Ohlsson.

Under strecket
Publicerad

Det ska vara enkelt och lönsamt för hushållen att spara, låna och planera inför pensionen. Men tyvärr förekommer det i dag brister när det gäller så kallad finansiell rådgivning. Ett vanligt ärende i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) rör att konsumenten upplever att man fått råd om att investera i en produkt som visar sig vara mer riskfylld än vad man faktiskt efterfrågat. Beloppen varierar men det är inte ovanligt att det handlar om summor på hundratusentals kronor vilket kan sätta en hel familjs ekonomi i gungning.

Finansiell ”rådgivning” är alltför ofta inget annat än rent aggressiv marknadsföring. När rådgivaren har provision på det kunden köper är det oerhört frestande att sälja dyra och krångliga produkter i stället för att fokusera på kundens bästa som lagen kräver. Regeringen har därför på mitt initiativ tillsatt en utredning som ska se över hur konsumentskyddet och tillsynen vid finansiell rådgivning kan förbättras. Utredningen ska presentera sitt resultat i slutet av nästa år.

Annons
Annons
Annons